Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub, kui eksitakse rahapesu tõkestamise alaste õigusaktide vastu?

Bondora kontsern on kohustatud järgima rahapesu tõkestamise alaseid õigusakte ning täitma seotud vastavuskohustusi jurisdiktsioonides, kus ettevõte tegutseb. Bondora kontsern on vastu võtnud rahapesu tõkestamise eeskirjad ja protseduurid, mis kehtivad kõigis riikides, kus ettevõte tegutseb. Kuid need eeskirjad ei pruugi takistada seaduserikkumisi.

Enamikus riikidest, kus Bondora kontsern tegutseb, toetub ettevõte enne kliendile kasutajakonto avamist rahapesu tõkestamise kontrollidele, mis on teinud kliendi pank. Kui Bondora kontsern või klientide pangad ei tegutse kooskõlas asjaomaste rahapesu tõkestamise alaste õigusaktidega, võidakse Bondora kontserni suhtes rakendada kriminaal- või tsiviilkaristusi või võtta muid sarnaseid meetmeid. 

Kõik rahapesu tõkestamise alased karistused, parandusmeetmed või pädevate asutuste juurdlused võivad kahjustada Bondora kontserni mainet ning avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern jälgib aktiivselt asjaomaseid õigus- ja poliitikaloome arenguid, mis on seotud rahapesu tõkestamise alaste õigusaktidega ning „tunne oma klienti” (KYC) põhimõttega.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.