Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub, kui laenuvõtjad laene tagasi ei maksa?

Laenuvõtja võimetus teha tagasimakseid kooskõlas laenu tingimustega võib avaldada negatiivset mõju laenuandja finantstulemustele. Investori suutlikkus tulu teenida sõltub praktiliselt tervenisti sellest, kas mainitud tagasimaksed tehakse õigeaegselt ja täies mahus. Investor saab laenuga seonduvaid makseid vaid siis, kui Bondora laenuvõtjad teevad tagasimakseid õigeaegselt, või makseviivituses laenuvõtja puhul ainult siis, kui investoril õnnestub vastav laen tagasi saada.


Makseviivitusse sattumise määrad Soomes, Eestis ja Hispaanias on suhteliselt stabiilsed ning neid võetakse arvesse tarbimislaenude intressimäärade määramisel. Lisaks võib investor igal ajal mis tahes laenu selle arvestusliku väärtusega maha müüa, mis annab investorile alternatiivse tulu teenimise allika.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.