Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub, kui pole piisavalt laene?

Investoril on võimalik Bondora väljastatud laene omandada ainult juhul, kui Bondora Capital saab väljastada piisaval arvul sobivaid laene, mis vastavad ettevõtte krediidipoliitikas sätestatud kriteeriumitele. Investoritele pakkumiseks sobilike investeerimisvõimaluste saadavus sõltub osaliselt laenuturu tingimustest ning laenupakkujate vahelisest konkurentsist. Turud, kus Bondora tegutseb, on tiheda konkurentsiga ja kiiresti muutuvad. 

Laenusektori arengu jätkumisel võib Bondora seista silmitsi suurema konkurentsiga traditsiooniliste rivaalide või teiste vahendajate poolt, kelleks võivad olla nt ülemaailmsed otselaenamise fondid. Neil konkurentidel võivad olla teistsugused riskitaluvuse normid või majanduskokkulepped, mis võivad anda neile Bondora ees konkurentsieelise. Pole võimalik anda garantiisid, et Bondora suudab laenude väljastamisel teiste laenuandjatega edukalt konkureerida. Lisaks võivad teised laenupakkujad küsida madalamaid tasusid, mis võib vähendada Bondorale esitatud laenutaotluste arvu.

Seega puudub kindlus selle kohta, et (i) Bondora saab piisavalt laenutaotlusi, mis vastavad ettevõtte krediidipoliitikas sätestatud kriteeriumitele; või (ii) Bondora suudab edukalt konkureerida teiste laenupakkujatega, olenemata sellest, kas tegu on traditsiooniliste pankade, teiste tarbimislaene pakkuvate ettevõtetega või laenuplatvormidega.

Soome, Eesti ja Hispaania on kõik suure potentsiaaliga turud, millest seni on Bondora hinnanguliselt kasutanud ära ainult väikese osa turu võimalustest, mis tähendab, et ka tulevikus on võimalik väljastada piisavas mahus laene. Turutestid näitavad, et mahtusid on võimalik kolmekordistada ilma taotluste üldist keskmist riskiprofiili ohustamata.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.