Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub, kui pole piisavalt vahendeid?

Bondora kontserni laenumahtude kasv sõltub suuresti Bondora kontserni võimekusest hankida piisavalt kapitali erinevatest allikatest, milleks võivad olla institutsionaalsed investorid, jaeinvestorid ja pangad. Võimalik, et need finantseerimisallikaid (i) ei ole enam tulevikus kättesaadavad; (ii) ei paku Bondora kontsernile vajalikul tasemel rahastust; (iii) on liiga kallid ja/või ebasobivate tingimustega. 

Euroopa ning rahvusvahelised krediiditurud on kogenud ja võivad kogeda tulevikus kõrgendatud volatiilsust ja tõsiseid likviidsusprobleeme, mis on tingitud 2020. aasta ülemaailmsest tervishoiukriisist, sellest tulenevatest turukrahhidest ning äärmuslikest majanduslangustest. Nimetatud jt seotud sündmused on mõjutanud märkimisväärselt globaalset finantssüsteemi ja kapitaliturge, ning võivad muuta rahastusallikate mitmekesistamise Bondora kontserni jaoks liialt kalliks. Kulude suurenemine ja rahastusallikate mitmekesistamise keerulisemaks muutumine võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern ei sõltu hetkel oma finantsvajaduste rahuldamiseks institutsionaalsetest investoritest, kelle tegevused tõstaksid tõenäoliselt rahastuse volatiilsust. Capitalil on tugev jaeinvestorite baas, kus on rohkem kui 15 500 klienti. Lai ja geograafiliselt mitmekesine investorite baas võimaldab Capitalil hoida finantseerimistaset, mis toetab kasumliku tegevuse jätkamist.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.