Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub laenuvõtja surma korral?

Kui laenuvõtjal on surres Bondora ees kohustusi, püüab ettevõte teha koostööd pärandi üleminekut organiseeriva täitjaga, et tagada laenu tagasimaksmine. Kuid pärandis ei pruugi olla kohustuse tasumiseks piisavalt vahendeid. Lisaks sellele, kui laenuvõtja sureb tagatiseta laenu tähtaja lõpu lähedal, on tulevaste laenumaksete tegemine ebatõenäoline, sest pärandi ülemineku kinnitamise aeg võib ulatuda pikemaks kui seda on laenukohustuse esialgne ja viimane võimalik tagasimaksetähtaeg.

Kuna eakate laenuvõtjate osakaal Bondora kliendibaasis on võrdlemisi väike ning laenuvõtja surma risk on olnud varasemate kogemuste põhjal madal, usub ettevõte, et see risk on suhteliselt madal.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.