Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub looduskatastroofi või äritegevuse katkestuse korral?

Bondora kontserni äritegevus ja teenused on haavatavad tulekahjudele, veeuputustele, elektrikatkestustele, telekommunikatsiooni häiretele, terrorismile, sõjale, inimlikele vigadele jne. Suured loodusõnnetused, nagu tulekahju või veeuputus, võivad avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele ning ettevõtte kindlustus ei pruugi olla piisav selliste kahjude kompenseerimiseks. 

Vaatamata sellele, et Bondora kontsernil on olemas talitluspidevuse plaanid, võib igasugune looduslik või inimtegevusest tingitud oht või katastroof ettevõtte äritegevuse või üldse terve majanduse katkestada.

Seesugused sündmused võivad vähendada tarbijate kindlustunnet, mis võib tuua kaasa väljastatavate laenude mahu vähenemise. Kõik eelmainitu võib avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsernil on olemas korralikud varundus- ja taasteplaanid; põhiserverite varukoopiaid hoitakse Saksamaal.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.