Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mis juhtub uute toodete või teenuste ebaedu korral?

Kooskõlas ettevõtte strateegiaga võib Bondora kontsern arendada ja tuua turule uusi tooteid ja teenuseid, mis täiendavaid olemasolevaid laenutooteid või muid seotud tooteid ja teenuseid. Siiski alati on risk, et Bondora kontsernil ei õnnestu selliseid tooteid või teenuseid lõpuni arendada või uued tooted/teenused ei saavuta praeguste või tulevaste klientide seas populaarsust, alguses või tulevikus. Bondora kontsern ei pruugi sihtklientide vajadusi või soove piisavalt ette näha. 

Klientide vajadused või soovid võivad ajapikku muutuda, mistõttu võib nõudlus teatud toodete ja teenuste järele kaduda. Bondora kontsernil võib olla keeruline selliste toodete ja teenuste pealt tulu teenida; ning sellised tooted võivad tekitada ettevõttele märkimisväärseid kulutusi. Lisaks võib uute finantstoodete või -teenuste turuletoomine tuua kaasa täiendavate regulatsioonide kohaldamise Bondora kontserni tegevusele või reguleerivate asutuste kõrgendatud tähelepanu. Kõik need tegurid võivad avaldada olulist negatiivset mõju Bondora äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern keskendub eelkõige tarbimislaenude pakkumisele ka tulevikus. Sellest hoolimata tullakse potentsiaalsete riskide maandamiseks välja uute toodetega, mille turuletoomise ja toetamise eest vastutavad konkreetsed äriüksused ning vastavad juhtivtöötajad.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.