Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Portfolio Pro kriteerium – intress

Sa võid soovida laenata oma raha välja ainult kindlast intressimäärast kõrgema intressiga. See reegel võimaldab Sul seada portfelli valitavatele laenudele intressimäära vahemiku. NB! See pole kohustuslik.

Jälgi selle reegli häälestamisel kindlasti lehe paremas osas olevat jaotist „Portfelli ülevaade”, sest kuu kohta saadaolevate laenude arv võib oluliselt kukkuda. Mida kõrgem on intressimäär, seda vähem laene on saadaval ja seda vähem investeeringuid aja jooksul tehakse. Kui Sulle tundub, et piisavalt laene pole saadaval, võid kaaluda intressimäära kriteeriumi muutmist.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.