Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Portfolio Pro kriteerium – laenu pikkus

Laenu pikkus on strateegiaga seoses paljudele investoritele äärmiselt oluline tegur. Bondora väljastab reeglina 3- kuni 60-kuulise tähtajaga laene. Kuid enamik meie väljastatud laenudest on vähemalt 36-kuulise tähtajaga. See tuleneb meie ettevõtte filosoofiast – pakume pika tähtajaga laene, me pole kiirlaenupakkuja. Me usume, et laenuvõtja, kes on valmis võtma laenukohustuse pikemaks perioodiks (ja palju parema intressimääraga), on rahaga ümberkäimisel vastutustundlikum kui keegi, kes on valmis võtma nt 30-päevase tähtajaga kiirlaenu ja maksma selle eest üüratu summa intressi.

Investoritel aga võib olla erinevaid põhjuseid nii lühi- kui ka pikaajaliste laenude eelistamiseks. Lühiajaliste laenude puhul jõuab raha varem investorile tagasi ja seda saab hakata kasutama uuteks investeeringuteks või muul otstarbel. Samas tähendab see ka seda, et raha reinvesteeritakse tihemini. See võib tuua kaasa ooteaegu, kus raha seisab kontol, ilma et see Sinu eest tööd teeks ja kasvaks. Reeglina on eelmainitud põhjustel lühiajalised laenud kõrgema makseviivitusse sattumise riskiga.

Pikaajalised laenud võimaldavad aga Sul kui investoril oma tulusid paremini prognoosida ja moodustavad stabiilsema passiivse sissetuleku. Miinuseks on aga see, et kapital on pikemal perioodil mittelikviidne.

NB! Laenu tegelik lõpptähtaeg võib esialgsega võrreldes muutuda – laenugraafikuid tehakse vahel ringi ja vahel võidakse laen ennetähtaegselt tagasi maksta. Portfolio Pro kasutamisel julgustame Sind käsitlema Bondorat pigem pikaaegse investeerimisvõimalusena. Niimoodi saad lõigata kasu liitintressist ja teha tõeliselt suured sammud oma jõukuse kasvatamise suunas.

Vaata sellest videost lisateavet Portfolio Pro laenupikkuse kriteeriumi kohta:Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.