Mõisted ja terminid

Konto väärtus – Konto väärtus arvutatakse järgmise valemiga: Vaba raha + Reserveeritud pakkumised + Põhiosa jääk – Võlas põhiosa.

Netokasum – Netokasum arvutatakse järgmise valemiga: Konto väärtus – Sissemaksed + Väljamaksed.

Netotootlus – Netotootluse arvutamiseks kasutame me XIRR funktsiooni (Extended Internal Rate of Return). XIRR kasutab laenu väljastamise kuupäeva ja suurust, laenu tegeliku tagasimaksete kuupäevi ja tulevikus planeeritud graafikumaksete summasid (meie poolt eeldatuna on see portfelli hetkeväärtusega võrdne), et arvutada Sinu Bondora portfelli netotootlust. Selline lähenemine jätab arvutustest välja kõik võlas ja maksmata põhiosad ning intressimaksed. Tuleviku intressimaksete või kaotuste osas eeldusi ei tehta, kuna need on meie arvestuse järgi kaetud portfelli hetkeväärtuse arvutamise mudeliga.

Portfelli väärtus - Sinu portfelli tulevaste maksete prognoositav koguväärtus Sinu rahavoo tõenäosusseadete põhjal.

Vaba raha – Bondoras kasutamiseks vaba olev (likviidne) raha. See summa võrdub saldo ja broneeritud summade vahega.

Võlas põhiosa – Võlas põhiosa maksete summa. Summa arvutatakse vastavalt laenu graafikule, kus maksed peavad olema tasutud tähtpäevaks, mitte laenujäägilt.

Tootlus täieliku tagasimaksmiseni – Sinu portfelli annualiseeritud netotootlus eeldusel, et hoiad portfelli alles kõigi laenude täieliku tagasimaksmiseni ning ei tee seni uusi investeeringuid. Eeldus on, et pärast laenu täieliku tagasimaksmise kuupäeva rohkem tagasimakseid ei tehta (kõik kantakse sel kuupäeval maha). Tootlus arvutatakse kõigi varasemate maksete ja nende kuupäevade järgi. Kui oled tõenäosusseadeid muutnud, võetakse tulevasi makseid ja nende kuupäevi arvesse kohandatud tõenäosusväärtustega.

Investeerimisperiood (Portfellihalduri seaded) – Nädalate arv, mille jooksul soovid vaba raha ja tagasimaksete raha laenudesse investeerida.

Ootel olevad pakkumised - Laenuturul aktiivsete pakkumiste arv. See raha ei ole broneeritud ning saad soovi korral need pakkumised tagasi võtta ja raha mujal kasutada. Raha broneeritakse vaid juhul, kui Sinu pakkumine võidab ja Sul on laenuosaku ostmiseks kontol piisavalt vahendeid.

Reserveeritud pakkumised - Raha broneeritakse, kui tegid pakkumise, see võitis ja Bondora alustab laenuosaku määramise protsessi. See protsess kestab tüüpiliselt kuni kolm pangapäeva. Kui see võtab aega kauem kui kolm pangapäeva, siis Sinu pakkumine tühistatakse ja raha vabastatakse broneeringu alt.

Rahavaru (Portfellihalduri seaded) - Rahavaru funktsioon võimaldab Sul määrata, kui suurt summat soovid rahas oma kontol hoida. Näiteks kui Sul on kontol praegu 0 eurot vaba raha, investeeritud 10 000 eurot, Sinu pakkumise suurus on 40 eurot ning oled määranud rahavaruks 1000 eurot, siis teeb Portfellihaldur järgmise investeeringu alles siis, kui Sinu kontol on vähemalt 1040 eurot vaba raha.

Aktiivsed laenud – Need on laenud (rohelise värvistaatusega), mis on graafikus - makstud tähtaegselt, vajalikus suuruses, vastavalt laenu graafikule. Sellised laenud ei oma võlgnevust. 

Ühte laenu investeeritav max summa (Portfellihalduri seaded) - Suurima pakkumise suurus alistab Su portfellihalduri automaatse pakkumise suuruse. Võid määrata pakkumise suuruse oma suva järgi; ainus tingimus on, et see jaguks 5-ga. Näiteks võid määrata kohandatud pakkumiseks 5, 25, 50, 105 või 160 eurot, misjärel teeb portfellihaldur pakkumisi ainult määratud summas. 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.