Mõisted ja terminid

Konto väärtus – Konto väärtus arvutatakse järgmise valemiga: Vaba raha + Reserveeritud pakkumised + Põhiosa jääk – Võlas põhiosa.

Netokasum – Netokasum arvutatakse järgmise valemiga: Konto väärtus – Sissemaksed + Väljamaksed.

Netotootlus – Netotootluse arvutamiseks kasutame me XIRR funktsiooni (EXtended Internal Rate of Return). XIRR kasutab laenu väljastamise kuupäeva ja suurust, laenu tegeliku tagasimaksete kuupäevi ja tulevikus planeeritud graafikumaksete summasid (meie poolt eeldatuna on see portfelli hetkeväärtusega võrdne), et arvutada teie Bondora portfelli netotootlust. Selline lähenemine jätab arvutustest välja kõik võlas ja maksmata põhiosad ning intressimaksed. Tuleviku intressimaksete või kaotuste osas eeldusi ei tehta, kuna need on meie arvestuse järgi kaetud portfelli hetkeväärtuse arvutamise mudeliga.

Portfelli väärtus - Teie laenuportfelli tulevaste maksete prognoositav koguväärtus teie rahavoo tõenäosusseadete põhjal.

Vaba raha – Bondoras kasutamiseks vaba olev (likviidne) raha. See summa võrdub saldo ja broneeritud summade vahega.

Võlas põhiosa – Võlas põhiosa maksete summa. Summa arvutatakse vastavalt laenu graafikule, kus maksed peavad olema tasutud tähtpäevaks, mitte laenujäägilt.

Tootlus täieliku tagasimaksmiseni – Teie portfelli annualiseeritud netotootlus eeldusel, et hoiate portfelli alles kõigi laenude täieliku tagasimaksmiseni ning ei tee seni uusi investeeringuid. Eeldus on, et pärast laenu täieliku tagasimaksmise kuupäeva rohkem tagasimakseid ei tehta (kõik kantakse sel kuupäeval maha). Tootlus arvutatakse kõigi varasemate maksete ja nende kuupäevade järgi. Kui olete tõenäosusseadeid muutnud, võetakse tulevasi makseid ja nende kuupäevi arvesse kohandatud tõenäosusväärtustega.

Investeerimisperiood (Portfellihalduri seaded) – Nädalate arv, mille jooksul soovite vaba raha ja tagasimaksete raha laenudesse investeerida.

Ootel olevad pakkumised - Laenuturul aktiivsete pakkumiste arv. See raha ei ole broneeritud ning te saate soovi korral need pakkumised tagasi võtta ja raha mujal kasutada. Raha broneeritakse vaid juhul, kui teie pakkumine võidab ja teil on laenuosaku ostmiseks piisavalt vahendeid.

Reserveeritud pakkumised - Teie raha broneeritakse, kui tegite pakkumise, see võitis ja Bondora alustab laenuosaku teile määramise protsessi. See protsess kestab tüüpiliselt kuni kolm pangapäeva. Kui see protsess võtab aega kauem kui kolm pangapäeva, siis teie pakkumine tühistatakse ja raha vabastatakse broneeringu alt.

Rahavaru (Portfellihalduri seaded) - Rahavaru funktsioon võimaldab teil määrata, kui suurt summat soovite rahas oma kontol hoida. Näiteks kui teie kontol on praegu 0 eurot vaba raha, teil on investeeritud 10 000 eurot, teie pakkumise suurus on 40 eurot ning te olete määranud rahavaruks 1000 eurot, siis teeb teie Portfellihaldur järgmise investeeringu alles siis, kui teie kontol on vähemalt 1040 eurot vaba raha.

Aktiivsed laenud – Need on laenud (rohelise värvistaatusega), mis on makstud tähtaegselt, vajalikus suuruses, vastavalt laenu graafikule. Sellised laenud ei oma võlgnevust. 

Investeeringu väärtus (Portfellihalduri seaded) – Märkides selle välja, arvutatakse pakkumise suurus automaatselt lähtudes hajutamismäära ja investeerimisperioodi sätetest.

Ühte laenu investeeritav min summa (Portfellihalduri seaded) - Ühte laenu investeeritavat minimaalset summat arvestatakse juhul, kui teil ei ole ühte laenu investeeritava maksimaalse summa väärtuses vahendeid või kui oksjoni täitumiseni on jäänud sellest väiksem summa. Kui teie investeeringu suurus oleks väiksem kui ühte laenu investeeritav minimaalne summa, siis tehingut ei tehta.

Ühte laenu investeeritav max summa (Portfellihalduri seaded) - Suurima pakkumise suurus alistab teie portfellihalduri automaatse pakkumise suuruse. Võite määrata pakkumise suuruse oma suva järgi; ainus tingimus on, et see jaguks 5-ga. Näiteks võite määrata kohandatud pakkumiseks 5, 25, 50, 105 või 160 eurot, misjärel teeb portfellihaldur pakkumisi ainult määratud summas. Kui soovite, et süsteem hakkaks jälle teie pakkumise suurust automaatselt määrama, siis kustutage lihtsalt sisestatud arv. Seejärel määratakse teie pakkumise suurus automaatselt.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.