Millised on laenuteenindamise kulud?

Laenu teenindamise kulud on sellised maksehäiretega portfellide teenindamisest tulenevad kulud, mis lahutatakse maha bruto taastatud rahavoogudest. Laenu teenindamise kulud on kulud, mis on tekkinud sissenõudmisprotsessi käigus ja nendeks on: võlanõudjate tulemustasud, riigilõivud, kohtukulud, juristikulud jt sissenõudmisega kaasnevad kulud. Neid kulusid näete oma kasutaja aruannete ja tagasimaksegraafikute alt kui osaliste mahakantud summadena.

Mahakandmisi tehakse maksehäiretega laenude taastatud osade pealt (sõltumata sellest, mis faasis see laen on). Kui laen tagastatakse pärast kohtut või kohtutäituri abiga siis need kulud arvutatakse maha. Kui tähtaja ületanud laen taastatakse täielikult kolmandate osapoolte abiga ning see laen jätkab oma makseid originaalgraafiku alusel, siis lahutatakse kulud ainult sellest tagasimaksest mis sai taastatud. Juhul kui laenu ei suudeta taastada, siis mingeid mahaarvamisi ka ei tehta.

Laenu teenindamise kulusid arvutatakse makseraskustesse sattunud portfelli kohta olenemata konkreetse laenu faasist, ja see võimaldab meil taastatud laenude mahaarvamisi võimalikult madalana hoida. Mahaarvamise määra arvutusi tehakse regulaarselt ning aeg-ajalt kohandatakse vastavalt tegelikele turuhindadele. 2016. aasta augusti lõpu seisuga oli portfelli tagasimaksete mahaarvamise keskmine määr 13,1%. Augustis algatasime investorite nõudmisel suure hulga kohtuasju, millega kaasnes laenuteenindamise kulude kasv. Augustis tõusid 35% tagasimakse kuludest. Üldiselt jääb laenuteeninduskulude oodatav keskmine määr vahemikku 15-35%, kuid see võib varieeruda sõltuvalt turuhindadest ja sissenõudmis- ning taastumisprotsesside tõhususest. Need kulud lahutatakse tavaliselt lisaintressidest või intressidest maha, kuid võib esineda ka juhuseid kus need kulud arvestatakse maha põhisummadelt.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.