Miks on mõnikord mahakantud laenu osa suurem kui kehtiv mahakandmise määr?

Üldiselt tehakse Bondoras mahakandmised samal ajal, mil makse Teie kontole jõuab, kuid leidub ka erandeid:

  1. Mahakandmised, mis on tehtud ennem süsteemi rakendamist ning alates 2016. aasta aprillist, on mõningatel juhtudel sisestatud ühe kirjena vaatamata sellele, et laenuvõtja on teinud mitmeid makseid. Mahakandmise % on sellel perioodil arvutatud mitmete maksete pealt, mistõttu tundub maha kantud laenu osa suurem kui tavaliselt
  2. Mahakandmised, mis tehakse järgmiselt makselt. Süsteem ei saanud varasemate maksete võlgu maha kanda, kuna päeval mil toimus varasemate maksete mahakandmine, polnud laenuvõtja enam võlgu ning maha kandmine planeeritakse järgmisele maksele. Nüüd kui laenuvõtja teeb makse, arvutatakse mahakandmine eelmiste tagasimaksete põhjal kuid näidatakse ainult viimase maksega, seetõttu näib mahakandmine suurem kui tavaliselt
  3. Mõnikord on osalise mahakandmise määr kõrgem maksete ja mahaarvamiste vale järjekorra tõttu. Näiteks tehti makse esialgu arve alusel ning mahakandmist selle arve kohta ei teostatud, vaid süsteem arvutas kogu mahakantud summa investorile mõeldud maksest. See viga on nüüdseks parandatud ning seesuguseid probleeme ei tohiks enam tekkida.
  4. Laenuvõtjal on mitu laenu. Kui tagasimaksed ja mahakandmised saavad tehtud, jagatakse need kõigi laenude kõigi investorite vahel ära. Jaotused ei pruugi olla 100% kõigi investorite kõikide tagasimaksete osas olla võrdsed tulenevalt ümardamistest ja kokkulepete järjekorrast.
  5. Laenuvõtja tegi maksed kolmanda isiku kontole ning mahakandmine tehti siis kui laen oli veel võlanõude protsessis. Me eeldame, et laenuvõtja oli saanud pangakonto andmed eelnevatest võla kirjadest, kuna me ei saada ega avalda kolmandate isikute pangakonto andmeid ennem kui see laenuvõtja on üle antud kolmandatele isikutele.
Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.