Taustinformatsioon Bondora kohta

Üldiseloomustus

Bondora on tegutsenud alates 2009. aastast ning on üks juhtivatest pangavälistest digitaalsetest tarbimislaenude väljastajatest Mandri Euroopas. Bondora pakub täisdigitaalseid tarbimislaene Soomes, Hispaanias ja Eestis ja mida toetavad kogenud krediidianalüütikud ja ettevõttesisene teenindus. Bondora on ajalooliselt laenude finantseerimiseks müünud debitoorset võlga ülemaailmselt jaeinvestoritele 40 riigist.

Bondora keskendub tagatiseta tarbimislaenudele pakkumisele põhisummas 500 EUR kuni 10 000 EUR kolme kuni 60 kuulise laenuperioodiga. Bondora on litsentseeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt, mis teostab järelvalvet krediidiasutuste (nagu laenuandjad, laenu vahendajad, kindlustusettevõtted, kindlustusvahendajad, fondivalitsejad, investeerimis- ja pensionifondid, investeerimisetteõtted, e-raha asutused ja makseteenuste pakkujad) üle.

Bondoras on proffessionaalne juhtkond ja meeskond, kes omavad kogemusi tarbimislaenude, jaepanganduse ja varade juhtimise aladel. Lisaks juhatusele ja nõukogule on olulisemate aktsionäride seas tütarettevõtted Ühendkuningriigi erakapitalil põhinevale investeerimisettevõtele Valinor Management LLC, mis haldab üle 3,4 miljardi dollari ning tütarettevõte Global Founders Capital GmbH Co. Beteiligungs KG NR.1, mis kuulub Rocket Interneti ühele suuremale aktsionärile Global Founders Capitalile.

Strateegia

Bondora pakub laenuvõtjatele sujuvat ja kiiret kasutajakogemust, õiglaseid määrasid, läbipaistvat hinda ning personaalset lähenemist. Bondora on pühendunud keskmise sissetulekuga tarbijatele, kes vajavad keskmise suuruse ja pikkusega finantseeringut, mida pangad ega kiirlaenude pakkujad ei saa regulatiivsete, bilansiliste või tehniliste piirangute tõttu neile pakkuda.

Geograafilises mõttes on Bondora sihtgrupiks euroala riigid, milles riigi väiksuse tõttu puudub konkurentsivõimeline laenuturg (nt Soome ja Eesti) või milles on ebasoodsad makromajanduslikud tingimused (nt Hispaania) ja seega on neis riikides ECRI Statistical Package 2015 andmete põhjal tarbijalaenu ja SKP suhe madalam kui mujal piirkonnas.

Bondora ajalugu

Allolevas tabelis on välja toodud Bondora olulisemad verstapostid alates ettevõtte rajamisest:

2008  Bondora asutamine
2009  Bondora esimene Põhjamaade laenuplatvorm
2011  “Eesti parim e-teenus 2011” võtja ning veerandfinalist algatuses “World Summit Award”.
2012  Üle Euroopalise laenuturu avamine jaeinvestoritele, muutes Bondora maailma esimeseks piiriüleseks laenuplatvormiks.
2013  Laenutoodetega Soome ja Hispaania turule sisenemine, muutes turul Bondora esimeseks sujuvalt mitmete riikide vaheliseks laenupakkujaks. 
2014 (Jaan)  Bondora korjas seemneraha ringis 1,3 miljonit eurot ettevõtte Global Founders Capital abiga, mis on Rocket Internet asutajatele kuuluv erainvesteeringute ettevõtte.
2014 (Apr)  Bondora saab UK Financial Conduct Authority’lt ajutise litsentsi. 
2014 (Sept)  Bondora toob välja pettuste tuvastamise protsessi esimese versiooni. 
2014 (Sept)  Bondora on “Aasta alternatiivne laenuplatvorm (ELis)” võitja ning saab “Aasta P2P investeerimisplatvorm” auhinna maailma juhtivalt finantsuudiste veebilt AltFi. 
2015 (Jaan)  Võetakse kasutusele tulemuskaardi- ning riskipõhine hinnapoliitika, viimane vahetab välja enampakkumise teel põhineva intressimäära kehtestamise. 
2015 (Jaan)  Kaasas investeeringute ringilt 4,5 mijonit eurot Valinor Management LLC-lt, mis on 3,5 miljardi euro väärtusega USA erainvesteeringute ettevõte ning mis oli samuti üks Lending Clubi varajastest rahastajatest. 
2015 (Jul)  Lõuna Soome piirkondlik haldusasutus volitab Bondora Soome tarbimislaenude pakkujaks. 
 2015 (Sept) Bondora hakkab kõigis kolmes tegutsemispiirkonnas tarbimislaenu õigusaktidega kohaldumiseks väljastama laene läbi oma bilansi.
2015 (Nov)  Bondora saab “Aasta alternatiivne laenuplatvorm (EL) 2015” teise koha auhinna. 
2016 (Jaan)  Bondora toob välja oma krediidiriski mudeli teise versiooni, suurendades selle Soome ja Hispaania laenude hinnastamise mudelite tulemuslikkust. 
2016 (Veeb)  Avatakse API kõigile investoritele, muutes Bondora Euroopa esimeseks avaliku API-ga turuks. 
2016 (Mär)  Bondora saab litsentsi Eesti Finantsinspektsioonilt, mis teostab järelvalvet krediidiasutuste (nagu laenuandjad, laenu vahendajad, kindlustusettevõtted, kindlustusvahendajad, fondivalitsejad, investeerimis- ja pensionifondid, investeerimisetteõtted, e-raha asutused ja makseteenuste pakkujad) üle. Bondora bilansimudel laieneb, krediidirisk on osaliselt kaetud bilansis. 
2016 (Apr)  Arvestades ülemaailmse äritegevuse ja majanduskeskkonna ebasoodsate teguritega, uuendab Bondora oma hinnakujunduspoliitikat. 
2016 (Mai)  Bondora jaguneb ning annab laenuteeninduse tegevused Bondora Servicer’le ning laenuturu tegevused Bondora Capital’ile, muutmaks tegevused õiguslikult ning rahanduslikult jätkusuutlikumateks. 

 

 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.