Auditeerimine ja sisemine finantsaruandlus Bondoras

Finantsaudiitor

Bondorale pakub audiitorteenust Tallinnas asuv ettevõte KPMG Estonia. KPMG Eesti ettevõttes töötavad vanderevidendid, Eesti Audiitorite Kogu liikmed ning kvalifitseeritud Eesti audiitorid. Auditid viiakse läbi vastavalt IFRS’ile.

Siseaudiitor

Bondora siseaudiitoriks on Erki Mägi ettevõttest PricewaterhouseCoopers, kes annab aru järelevalve nõukogule. Erki Mägi on sertifitseeritud siseaudiitor ning on tal on vastav kvalifikatsioon siseaudiitorina tegutsemiseks Eesti Vabariigis.

Tänase päeva seisuga on AS PricewaterhouseCoopers Bondoras läbi viinud ühe täieliku sisemiste protsesside ja kontrollide ülevaatuse ning jätkab ka edaspidi Bondora protsesside korrapäraste sõltumatute hinnangute läbi viimist. Seesuguste auditite eesmärk on hinnata kas Bondora juhtkonna ja töötajate tegevus vastab seadustele, Finantsinspektsiooni ja ettevõtte sisestele nõuetele ning juhtkonna ja järelevalvenõukogu otsustele. Samuti on auditite eesmärk hinnata kas tegevus vastab Bondora lepingulistele kokkulepetele kolmandate osapooltega ning kas ettevõtte tegevused on vastavuses tööstusharu heade tavadega.

Sisemine finantsaruandlus

Bondora ajutine finantsjuht Martha Skirta vastutab ja teostab järelevalvet finantsplaneerimise ja –kontrolli, maksude, raamatupidamise, auditi, aktsionäride suhete ning aruandluse eest.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.