Võla sissenõudmise protsess

Bondora sissenõudmise strateegiad on orienteeritud tõhususele, ajale, kvaliteedile ning klientide rahulolule. Bondora eesmärk on võlgade sisse nõudmises olla edukas, reageerides laenuvõtjate muutuvatele rahanduslikele oludele, kuigi üsna paljud tegevused on automatiseeritud.

Bondora peamine eesmärk on taastada võimalikult suur protsent plaanitud rahavoogudest, säilitades samal ajal oma head mainet. Makseid tehakse läbi SEPA kreeditkorralduse või läbi interneti makseportaalide (nt Trustly). Sissenõudmist jätkatakse seni, kuni tasumata summad on makstud või kuni kohtu poolt määratud summad on tagasi makstud.

Etapp Päevade arv maksest/makseni Protsess
 Mittevõlas konto -7 Saadetakse meil või tekstsõnum tulevaste maksedetailidega või SEPA otsearveldus makse teade.
-1 Saadetakse meil tulevaste maksedetailidega.
0 Laenuvõtja teeb SEPA makse oma pangakontolt Bondora pangakontole või saabub SEPA otsearveldusmakse. Makse seotakse laenuvõtjaga viitenumbri või IBAN pangakonto numbri kaudu.
Maksehäiretega konto +1 to +7 Saadetakse igapäevaselt meil, tekstsõnum, kiri postiga. Tehakse automatiseeritud kõnesid laenuvõtjale nõudes kiiret võlgnevuse tasumist või nõutakse lahenduse leidmiseks Bondoraga kontakteeruda.
+8 Juhtum antakse üle võlanõudjatele (kas välistele, ettevõtte sisestele või siis mõlemale)
+60

Juhul, kui võlanõudjatel ei õnnestunud laenumakseid taastada, antakse juhtum tagasi.

Laenuvõtjale saadetakse meeldetuletav meil, milles palutakse nõue 2 nädala jooksul tagastada (meeldetuletuse saatmise päevast) vastasel korral toimub võla mahakandmine ning juhtumi kohta algatatakse kohtuasi.
Võlas olev konto +74 Konto on võlgu siis, kui see on rohkem kui 74 päeva viivises olnud ning maksmata summa ületab kahe kuu maksete summat. Laenuvõtjale saadetakse meeldetuletav meil, milles teavitatakse kohtuasja algatamisest. Laenuvõtja andmed avalikustatakse kohalikus krediidiinfos.
+75

SOOME: Kohalikus kohtus algatatakse kohtuprotsess. Kohtuotsuseni jõudmine võtab enamasti 4 kuud aega.

HISPAANIA JA EESTI: Juhtum antakse uuesti üle võlanõudjatele. Eestis ja Hispaanias kasutatakse peamiselt võlgasid sissenõudvaid ettevõtteid, sest kohalikud kohtud on võrreldes Soomega kulukamad ja vähem tõhusamad.
+75 to +165 Laenuvõtjaga püütakse uus laenumaksegraafik kokku leppida. Igakuised maksed peavad olema vähemalt samasuured kui algses laenumaksegraafikus.
+166 to +200

SOOME: Juhtum antakse pärast kohtuotsust kohtutäiturile üle. Taastumisprotsessi kiirus sõltub võlgniku sissetulekutest/varadest ja tema teistest võlgadest. Kohtutäituril on õigus võlgniku varasid ja kontosid külmutada, et teostada võlgniku pangakontodelt ülekandeid/makseid võla katteks.


HISPAANIA JA EESTI: Juhul kui võlanõudjatel ei õnnestu laenu tagasi saada, aga laenu tagasi saamine kohtuprotsessi kaudu on suuresti tõenäoline (ehk kliendil on varasid ja ei ole liigselt võlgasid), siis algatatakse kohalikus kohtus kohtuasi. Juhtum antakse üle kohtutäiturile pärast kohtuotsust. Taastumisprotsessi kiirus sõltub seejärel võlgniku sissetulekutest/varadest ja tema teistest võlgadest. Juhul kui laenu tagasi saamine kohtuprotsessi kaudu on suuresti ebatõenäoline, siis antakse asi üle järgmisele võlanõudjale kuniks maksed saavad taastatud.

 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.