Riski hindamine

Bondora on alates ettevõtte asutamisest 2009 aastal analüüsinud enam kui 1 miljardit laenutaotlust, mistõttu omab märkimisväärset kogemust laenuhindamises. Omades laenuhindamise andmebaasi, mis pakub olulist infot laenuvõtja käitumise kohta, on Bondora saavutanud tarbijalaenude alaste teadmiste kõrge taseme Eestis, Soomes ja Hispaanias.

Bondora rakendab omaenda loodud laenuhindamise mudelit, milles kasutatakse kõikides etappides kogutud andmeid, arvutamaks tulevase laenuvõtja riski reitingut. Statistiliste analüüside kaudu on kindlaks tehtud muutujad, mis mõjutavad krediidiriski reitingut. Nendeks võivad olla sissetulekuinformatsioon, varasema töökäigu andmed ja krediidiajalugu kuid ka turundus- või muu mittetraditsiooniline teave.

Mudel hindab iga laenutaotlust konkreetsete kriteeriumite alusel ning paigutab need olenevalt riskist erinevatesse riskiklassidesse, mis on vastavalt hinnastatud. Sageli, kuid mitte alati, ei ole traditsioonilised näitajad andnud riskide hinnastamisel kõige täpsemaid tulemusi ja seetõttu oleme rohkem rõhku pannud just välistest allikast saadud kinnitatud informatsioonile.

Andmeid kontrollitakse erinevatest registritest, näiteks kasutame krediidiinfo agentuuride andmeid ja hindeid (Eestis nt Krediidiinfo andmed, Hispaanias Equifax-hinded, Soomes Asiakastieto tarbijariski indeksid), rahvastikuregistreid, maksuametite- ja pankade andmed ja teisi andmekogumeid, mis meile on kättesaadavad. Erinevatelt usaldusväärsetelt osapooltelt saadud andmed laenaja kohta on sensitiivsed andmed ja seepärast ei ole meil võimalik neid alati välja tuua. Laenutaotleja enda poolt märgitud andmed, mida laenu juures kuvatakse ei ole alati kõige täpsemad ja seepärast ei ole neil lõpliku reitingu kujunemises nii suur osatähtsus.

Bondora Ratingu arvutamisel võetakse arvesse lisaks teistele näitajatele ka laenu potentsiaalset taastumisvõimet, kui see peaks jääma võlgnevusse. Näiteks, kui on kaks erinevat laenu, millel on pankrotistumise tõenäosus sama, kuid ühel on taastumise tõenäosus suurem, siis on nende reitingud erinevad. Teisisõnu võib laen, millel on madalam pankrotistumise risk ja madalam potentsiaalne taastumisvõime saada madalama reitingu kui suurema pankrotistumise riskiga laen, mis suurema tõenäosusega taastub. Samuti ühe ja sama laenaja erinevad laenutaotlused võivad saada erineva Bondora Ratingu, isegi juhul, kui kõik andmed on samad, sest laenu potentsiaalne taastumisvõime on erinevate laenusummade puhul erinev.

Bondora tarbijakrediidi äriüksuse hindamise ja hinnastamise meeskonna poolt on loodud tulemuskaardid, mis on kinnitatud äriüksuse krediidiriski osakonna juhi poolt. Tulemuskaarte hinnatakse ja kalibreeritakse pidevalt.

Tulemuskaardid pakuvad ühe aastaseid tulevikku suunatud hinnanguid oodatava kao kohta (nt milline osa brutointressist jääb saamata laenu krediidikahjude tõttu). Nende andmete põhjal annab Bondora laenutaotlustele reitingud alates AA-st (kõige turvalisem hinnang) kuni HR-ni (kõige riskantsem). Minimaalsed ja maksimaalsed oodatavad kahjud iga riskireitingu kohta on toodud allolevas tabelis:

 

Riskiklass Min EL%  Max EL% 
AA  0.0%  2.0% 
2.0%  3.0% 
3.0%  5.5% 
5.5%  9.0% 
9.0%  13.0% 
13.0%  18.0% 
18.0%  25.0% 
HR  25.0%  >25.0% 
Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.