Bondora Järelevalvenõukogu

Järelvalvenõukogu struktuur

Joao Monteiro (järelevalve nõukogu esimees)

Joao Monteiro on rahvusvaheline juht kes keskendub peamiselt ärioperatsioonide ja tarneahelate strateegilistele suundadele ja ümberkorraldustele. Ta on Kuehne+Nagel lepingulise logistika globaalse äritegevuse arendamise juht. Eelnevalt on ta osalenud nii LSG Sky Chefs kui ka Euroopa juhtiva juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Roland Berger’i organisatsiooni arendustegevuses. Monteiro on saanud AMP sertifikaadi Harvardi ärikoolist.

Lisaks ülalmainitud juhatajaametiga seotud rollidele, Monteirol hetkel on või tal on olnud viimase viie aasta jooksul juhatajaameteid mis on detailsemalt allolevas tabelis välja toodud:

Hetke juhatajaametid/partnerlused:  Eelmised juhatajaametid/partnerlused:
Juhatuse liige: Mosaic Capital Partners Ltd Järelevalve nõukogu esimees: Bondora AS

Mati Otsmaa (järelevalve nõukogu liige)

Mati Otsmaa on C-taseme juht San Fransciscost, kellel on laialdased kogemused e-kaubanduse kujundamises ja finantsteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Ta on töötanud rahvusvaheliselt juhtival marketingi positsioonil, keskendudes tarbijakrediidi laenamisele selliste ettevõtete jaoks nagu American Express, Barclays, Citibank, Chase, Experian, HSBC, Hyundai ja Providian. Otsmaal on Lõuna-California Ülikooli MBA.

Lisaks ülalmainitud juhatajaametiga seotud rollidele, Otsmaal hetkel on või tal on olnud viimase viie aasta jooksul juhatajaameteid mis on detailsemalt allolevas tabelis välja toodud:

Hetke juhatajaametid/partnerlused:  Eelmised juhatajaametid/partnerlused:
Direktor: Market Direct Inc Järelevalve nõukogu liige: Bondora AS Direktor: AffiniCorp

Phil Austern (järelevalve nõukogu liige)

Phil Austern on Valinor Management LLC partner ja kaasasutaja. Ennem seda tegutses analüütikuna ettevõttes Bridger Capital. Aastatel 2005-2006 oli ettevõtte Franscisco Partners asepresident ning antud firma Londoni kontori asutanud meeskonna liige. Aastatel 2000-2003 oli selle firma partner. Varasema karjääri jooksul on olnud ettevõtte DLJ Merchant Banking Partners analüütik, mis on kunagise investeerimispanga Donaldson, Lufkin & Jenrette väljaostetud haru.

Austern lõpetas New York University’s Stern School of Business bakalaureusekraadi rahanduse ja majanduse eriala cum laude (1998) ning sai MBA ülikoolis Wharton School of the University of Pennsylvania (2005).

Lisaks ülalmainitud juhatajaametiga seotud rollidele, Otsmaal hetkel on või tal on olnud viimase viie aasta jooksul juhatajaameteid mis on detailsemalt allolevas tabelis välja toodud:

Hetke juhatajaametid/partnerlused:  Eelmised juhatajaametid/partnerlused:
Järelevalve nõukogu liige: Bondora AS  

Järelevalve nõukogu vastutus

Järelevalve nõukogu on vastutav Bondora äritegevuste planeerimise, juhtimise organiseerimise, juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamise ning õigusaktide ja Bondora põhikirja järgselt otsuste vastuvõtmise eest. Järelevalve nõukogul on veel lisaülesandeid ja pädevusi, mis on õigusaktides ja Bondora põhikirjas välja toodud.

Järelevalve nõukogu koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvem kui iga kolme kuu tagant. Järelevalve nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata juhul kui kõik liikmed on ühel nõul.

Alljärgnevad tegevused/tehingud nõuavad juhatuse heakskiitu, mille saamiseks peavad sellega nõustuma enamik juhatuse liikmetest ning järelevalve nõukogu liige, kes on valitud Valinor Management LLC tütarettevõtte poolt:

 • Strateegia/äriplaani ja eelarve vastu võtmine ja/või muutmine
 • Tegevjuhi ja/või juhatuse esimehe ametisse nimetamine ja/või vallandamine
 • Oluliste eelarveväliste tehingute (kaasa arvatud, võlgade kogumine ja käibele laskmine)
 • Vara (mille rahaline väärtus ületab 50 000 eurot) võõrandamise heakskiitmine
 • Ettevõtte põhitegevusega mitteseonduvate kohtumenetluste algatamine, lahendamine või kompromissi leidmine (kui nõuded ületavad 50 000 eurot)
 • Muudatused ettevõtte maksude struktuuris või maksustaatuse muutmine suuremas ulatuses, kui see on nõutud seaduste, regulatsioonide, raamatupidamiseprintsiipide järgi. 
 • Ettevõtte põhitegevusega mitteseotud tehingutesse tegemine
 • Töötaja aastase kompensatsiooni, mis ületab 75 000 eurot, suurendamine rohkem kui 10%
 • Eelarveväliste lepingute sõlmimine mille rahaline väärtus ületab 50 000 eurot
 • Eelarveväliste töövõtu, teenuse, konsultatsiooni või koostöö kokkulepete tegemine mille rahaline väärtus ületab 50 000 eurot
 • Volitus või nõusolek omakapitalil põhinevatel või sarnastes programmides osalemiseks, kaasa arvatud optsioonide jagamine.

Järelevalve nõukogu kinnitab ettevõtte strateegilise/äri plaani ning aastase eelarve ning korra kvartalis vaatab need üle ja teeb vajaduse korral uuendusi.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.