Bondora aktsionärid

Hetke seisuga on 100% Bondora emiteeritud aktsiate eest täielikult tasutud ning aktsiad on nõuetekohaselt registreeritud. Aktsiate omanikel on õigus osaleda aeg ajalt välja kuulutatud põhikirjaga kooskõlastatud kasumijaotamistel. Samuti saavad aktsionärid üldkoosolekutel ühe hääle aktsia kohta. Aktsiaid on kolme liiki mistõttu on ka igal aktsial mõnevõrra erinevad õigused. Valinor Management LLC tütarettevõte, kes on ka Bondora aktsionär, omab teatud eriõigusi mis on põhikirjaga määratud, kaasa arvatud näiteks vetoõigust piiratud hulga aktsionäride otsustele. Bondora aktsiaregister on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (EVK).

Aktsionäride üldkoosolek on Bondora kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride aastakoosolekud peavad toimuma igal aastal. Erakorralise aktsionäride koosoleku võivad kokku kutsuda järelevalve nõukogu omal initsiatiivil või taotluse korral või aktsionärid ise (kellele koondsummas kuuluks kokku vähemalt 5% Bondora aktsiakapitalist).

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.