Mis on Portfellihaldur?

Portfellihaldur võimaldab investeerimisprotsessi automatiseerida. Portfellihalduri loomiseks ava menüüst Portfellihalduri lehekülg ja vali soovitud strateegia. Seejärel klõpsa nupul „Alusta” ja nõustu kasutuslepingu tingimustega (Portfellihalduri leping).

Portfellihalduri omadused:

 • Investeeringu suuruse automaatne arvutamine lähtudes sinu investeerimise eesmärkidest.
 • Täppisseadistamine, mis lubab Sul üle kirjutada kõik vaikimisi parameetrid investeeringu suuruse automaatses arvutusvalemis.
 • Võimalus jagada oma investeerimisosak mitmeks väiksemaks osakuks, et muuta investeering likviidsemaks.
 • Juhi oma portfelli riski-tootluse strateegia detailsete seadetega.
 • Prognoositud portfelli jaotuse graafikud sisaldavad andmeid olemasolevate laenude kohta täpsemate hinnangute tegemiseks
 • Ligipääs rohkematele varadele, sest Portfellihaldur võimaldab heade laenude ostmist ka järelturult.

Investeeringu suuruse arvutamine

Investeeringu suuruse arvutus võtab arvesse Sinu portfelli ja investeerimisstrateegiaga seotud andmed, et leida soovitatav optimaalne investeeringu suurus. Arvutusvalem sisaldab kuute muutujat:

 1. Hajutuslävend (X - vaikimisi väärtus 200);
 2. Soovitav kapitali investeerimisperiood (Y - vaikimisi 2 nädalat);
 3. Nende laenude arv, mis peaksid investeerimisperioodi jooksul turul olema kättesaadavad (Z);
 4. Sinu deposiitide summa (T);
 5. Sinu vaba raha jääk (C);
 6. Eeldatav rahavoog sinu kontole määratud investeerimisperioodi jooksul (CF).

Soovitatav investeeringu summa arvutatakse, jagades kontol olev vaba raha jääk ning määratud perioodi tagasimaksete summa laenude arvuga, mis määratud investeerimisperioodil turul eelduste järgi kättesaadavad on. Teisisõnu, soovitatav investeeringu suurus võrdub (C+CF)/Z. Minimaalne investeeringu suurus on 5€. Maksimaalne investeeringu suurus arvutatakse, jagades Sinu depositide summa hajutuslävendi väärtusega (T/X). Hajutuslävendiks loetakse laenude arvu, mis peaks Sinu portfellis olema, et oleks saavutatud mõistlik portfelli hajutatus.

Täppisseadistused, mis lubavad Sul üle kirjutada kõik vaikimisi muutujad investeeringu suuruse arvutusvalemis

Investorid, kes leiavad, et Portfellihalduri vaikimisi seaded pole nende jaoks piisavad, saavad enamikke ülalolevatest valemi muutujatest endale sobivaks muuta. Muuta saad investeerimisperioodi, minimaalset ja maksimaalset investeeringu suurust laenu kohta. Lisaks on Sul võimalik määrata vaba rahavaru, mida soovid oma kontol säilitada väljamakseteks.

Võimalus jagada oma investeerimisosak mitmeks väiksemaks osakuks, et muuta investeering likviidsemaks

Kõik investorid ei investeeri samasuguseid rahasummasid. Mõned investorid võivad paigutada igasse laenu oluliselt suuremaid rahasummasid kui teised. Bondoras on võimalik ühte laenu tehtav investeering jagada mitmeks väiksemaks investeerimisosakuks, et suurematel investoritel oleks lihtsam osa oma portfellist vajadusel likviidseks teha. Juhul, kui näiteks Sinu investeering laenu kohta on 100€ ning oled määranud pakkumise suuruseks 15€, siis süsteem teeb ühte laenu 7 pakkumist, 6 pakkumist suurusega 15€ ja 1 pakkumine suurusega 10€.

Juhi oma portfelli riski-tootluse strateegia detailsete seadete abil

Investorid, kes soovivad laiendada või kitsendada investeerimist mingitesse vararühmadesse, saavad seda teha, valides 9 erineva investeerimisstrateegia vahel. Valikusse oleme lisanud ka Ülikonservatiivse ja Oportunistliku strateegia ning kõikide strateegiate vahepealsed valikud.

Pea meeles, et kõik investeermisstrateegiad loodud Bondora platvormi kontekstis, mistõttu näiteks Ülikonservatiivset strateegiat ei tohiks kõrvutada ülikonservatiivse aktsia -või võlakirjastrateegiaga (nt. kvaliteetaktsiad või Saksa võlakirjad). Bondora investeeringuid tuleks määratleda kui Sinu portfelli kõrgema riski-tootluse ossa kuuluvat vara ning oma kogu portfelli investeeringute hajutamise raames tuleks seda eeldust ka arvesse võtta.

Prognoositud portfelli jaotuse graafikud sisaldavad andmeid olemasolevate laenude kohta täpsemate hinnangute tegemiseks

Prognoositud portfelli jaotuse graafikutesse arvestatakse nii olemasolevate kui ka uute laenude andmed. Laenud, mis peaksid prognooside alusel sinu portfelli investeerimisperioodi jooksul lisanduma, arvestatakse hinnangute tegemiseks Sinu olemasoleva portfelli osaks. Prognoosid uute laenude kohta arvutatakse Sinu valitud riski-tootluse strateegia ning viimase turustatistika alusel.

Ligipääs rohkematele varadele - Portfellihaldur võimaldab heade laenude ostmist ka järelturult

Pärast Bondora API avalikustamist oleme näinud stabiilset tõusu järelturu tehingutes. Sellegipoolest on järelturu tehingute mahud ja varade kättesaadavus oluliselt madalamad kui esmasel turul (uued laenud), kuna valdav osa investoritest järelturgu ei kasuta. Likviidsuse parandamiseks oleme teatud osa järelturu varadest muutnud kättesaadavaks ka Portfellihaldurile. See suurendab likviidsust olemasolevate investorite jaoks ning võimaldab uutel investoritel hankida hea makseajalooga ja madalama riskiga varasid.

Portfellihaldur ostab järelturult portfelli ainult laene, mis ei ole võlgnevuses (ei põhiosa ega intress) ning hinnaga, mis on võrdne või väiksem laenu põhiosajäägist. Tehinguid laenu nimiväärtusest kõrgema hinnaga või võlgnevuses laenudega ei teostata, kuni esmase ja järeturu hinnastamine on täielikult ühtlustatud. Kui oled investorina huvitatud ainult uutest väljastatud laenudest, siis on võimalik antud säte välja lülitada Portfellihalduri seadetes.

 

 

 

 

 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.