Kuidas mõõdetakse taastumismäärasid?

Taastumismäär arvutatakse, võrreldes tegelikke põhiosa rahavoogusid (mahakantud laenuosad maha arvestatud), mis tekkisid pärast võlgu jäämist nende põhiosa rahavoogudega, mis oleks tekkinud juhul, kui maksed oleks toimunud vastavalt kokkulepitud graafikule. Sellise meetod võimaldab meil määrata prognoositav kapitali kahjumäära laenudelt, mis on võlas.

Taastusmimäära andmed on agregeeritud suurematesse gruppidesse ning välistatud on kõige hilisemad andmed, kuna vastaval juhul võivad erandlikumad andmed tulemustele liiga moonutavat mõju omada (näiteks maksab üks klient pärast võlgu jäämist kogu võlajäägi ühe korraga kogu ulatuses). Bondora tasemel tähendab see seda, et viimase kolme kuu võlgnevuste andmed välistatakse ning andmed struktureeritud riigi järgi kvartalitepõhistesse gruppidesse. Üksikute portfellide puhul tuleks andmeid vaadata kõrgemal tasemel, kasutades kas riigipõhiseid aastaseid gruppe või kvartali kaupa üle kõikide riikide.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.