Kuidas mõõdetakse taastumismäärasid?

Taastumismäära arvutamisel võrreldakse tegelikke põhiosa laekumisi pärast võlgu jäämist (neto) esialgselt kokkulepitud graafikuga (põhiosa rahavood, mis oleks tekkinud juhul, kui maksed oleks toimunud vastavalt graafikule). Selline meetod võimaldab meil määrata oodatava kahjumäära laenudele, mis on võlas.

Taastumismäära andmed on agregeeritud suurematesse gruppidesse ja arvesse ei võeta hiljutisi andmeid, kuna vastaval juhul võivad erandlikumad andmed tulemusi liialt moonutada (näiteks maksab üks klient pärast võlgu jäämist kogu oma võlajäägi ühe korraga kogu ulatuses).

Bondora arvutuse kohaselt viimase kolme kuu võlgnevuste andmed välistatakse ning andmed struktureeritakse riigi järgi kvartalitepõhistesse gruppidesse. Üksikute portfellide puhul tuleks andmeid vaadata kõrgemal tasemel, kasutades kas riigipõhiseid aastaseid gruppe või kvartali kaupa üle kõikide riikide.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.