Miks ei arvutata taastumismäära põhiosajäägi pealt?

Mõned kliendid on kritiseerinud taastumismäära arvutust väitega, et laenaja, kelle laen pankrotistub, on kohustatud koheselt tagasi maksma kogu põhiosajäägi. Selline kriitika on õigustatud juriidilisest vaatepunktist, kuid mitte finantsilisest küljest. Õigus nõuda kohest põhiosajäägi tagasimaksmist on lepingutes sätestatud, et muuta lepinguliste tegevuste täimine majanduslikult mõistlikuks. Sissenõudmise ja taastumisega seotud kulud oleksid ülearuselt kõrged, kui iga viivises makse puhul tuleks ette võtta menetlustoiminguid. Mainitud klausel võimaldab märgatavalt vähendada lepingu jõustamiseks tehtavaid samme ning panema laenajat tegema makseid vastavalt kokkulepitud graafikule.

Samas, õigus nõuda kohest põhiosajäägi tagasimaksmist ei tähenda, et oleks mõistlik eeldada selle juhtumist. Tarbijad võtavad laene, et maksta suuremate ostude eest jõukohaste igakuiste maksetega. Laene ega nende pealt saadavaid intresse poleks vaja, kui inimestel oleks vajaminev kapital omal olemas. Laenajatel, kellel on rahalisi raskusi, on veel väiksema tõenäosusega sellisel hulgal vaba kapitali kättesaadav. Seetõttu on sissenõudmise ja taastumisprotsessi peamine eesmärk taastada rahavoogusid, või vähemalt osa sellest. Nende tegevuste edukust mõõdetakse sellega, kui suur osa rahavoogudest suudeti taastada.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.