Kuidas on Bondora reguleeritud?

21.03.2016 seisuga on Bondora AS (Bondora Capital OÜ emaettevõte) reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt ning omab laenuandja litsentsi. Finantsinspektsioon on Eesti peamine reguleeriv organ, mis teostab järelevalvet krediidiasutuste (nagu laenuandjad, laenu vahendajad, kindlustusettevõtted, kindlustusvahendajad, fondivalitsejad, investeerimis- ja pensionifondid, investeerimisetteõtted, e-raha asutused ja makseteenuste pakkujad) üle. Antud järelevalveasutus aitab tagada, et finantseerimisasutused on võimelised täitma oma kohustusi klientide ees ning, et ettevõte pakuks teenust mis vastaks kõrgeimatele standarditele. Lisaks on Bondora Soome reguleerivate asutuste poolt reguleeritud.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.