Laenuvõtjate range seaduslik kaitse

Risk

Kõigis riikides kus Bondora tegutseb, on hästi arenenud võlgnike õiguslik kaitse. Näiteks Soome seaduse järgi on sissetuleku minimaalne piir, mis on kaitstud, keskmiselt suurusjärgus 1000 eurot kuus ning see sõltub ka ülalpeetavate arvust. See summa võlglase sissetulekutest on kaitstud laenuandjate, kohtu või kohtutäituri poolse arestimise eest. Eestis kehtib sarnane printsiip, mille kohaselt peab võlglasel säilima minimaalne sissetuleku tase, mis võrdub miinimumpalgaga. Lisaks lisandub sellele summale 2/3 miinimumpalgast iga ülalpeetava kohta, mida laenuandja, kohus või kohtutäitur ei tohi arestida. Eesti miinimumbrutopalk on hetkel 430 eurot kuus ning aastaks 2017 kasvab see 470 euroni. Hispaanias on samuti piirangud- kohtud võivad võlgniku huvides piirata nõutavat intressitaset.

Niisiis Bondora võime saada võlga tagasi võlgnikelt, kelle sissetulekute tase on teatud piirist madalam, on Eesti ja Soomes piiratud. Hispaanias saab kohus samuti piiranguid peale panna.

Riski leevendamise meetmed

Bondora on teadlik võlgnikke kaitsvatest seadustest ning arvestab nendega oma eeskirjades. Nende eeskirjade kohaselt ei anta laenu isikutele, kelle kuusissetulek on alla kohustusliku miinimumpalga ning neid laenu taastamisega seotud tingimusi võetakse arvesse laenu hinnastamisel.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.