Poliitilised riskid

Risk

Igasugused märkimisväärsed muutused või halvenemised poliitilises või majanduslikus keskkonnas nendes riikides, kus Bondora Group tegutseb, võivad viia poliitiliste ja majanduslike ebastabiilsusteni, millel on negatiivne mõju investorite ja tarbijate kindlustundele ja mõjutab tarbijate võimet laenu tasumisele kuuluvaid intresse ja põhisummasid tagasi maksta. Juhul kui tarbijad ei jaksa maksta tagasi laenu ja/või kogunenud intresse, mõjutab see Bondora Group’i tegevust, võimet laiendada oma tegevusi ja omab kahjulikku mõju rahavoogudele, likviidsusele ja käibekapitalile. Juhul kui nii juhtuks, peaks Bondora tõenäoliselt suurendama oma täiendavat kapitali; millega võib kaasneda ebaõnnestumise risk, või risk et ei jõuta seda teha õigeaegselt või pakutavad tingimused ei sobi. Märkimisväärsed pikemalt kestvad poliitilised ja majanduslikud halvenemised võivad põhjustada Bondora Group’ile likviidsusprobleeme, mis võivad omada negatiivset mõju Bondora Group’i äritegevusele, rahalisele seisundile, äritegevuse tulemustele või selle väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Eesti, Soome ja Hispaania kuuluvad kõik Euroopa Liitu, mida peetakse poliitiliselt suhteliselt stabiilseks ning nende riikide poliitilist riski peetakse üldiselt madalaks.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.