Kiire kasvu ja laienemisega seonduvad riskid

Risk

Bondora Group on suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul märkimisväärselt arenenud ja kasvanud, ning ettevõte kasv võib veel ka tulevikus toimuda. Kasvuga kaasnevad aga riskid, ebakindlused ja kulud. Bondora Group peab jätkama oma operatsiooni- ja finantssüsteemide ning juhtimiskontrolli ja protseduuride arendamist, et oma laienemisega sammu pidada. Ettevõte peab säilitama tehnilise-, raamatupidamise-, finants-, turundus- ja müügipersonali tiheda koostöö. Kasvuga toimetulemiseks on tarvis ka: finants- ja juhtimiskontrollide ning IT-süsteemide pidevat arengut; suurenenud turundustegevusi; töölevõtmisi ning uute töötajate koolitamist; ettevõtte võimet käia turumuutustega kaasas, k.a uue seadusandlusega, lisanduvate maksukohustustega, suureneva konkurentsiga ning nõudluse muutustega. Kui ettevõttel ei õnnestu oma kasvu edukalt juhtida, võib sellel olla negatiivsed tagajärjed äritegevusele, rahalisele seisundile, äritegevuse tulemustele või väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Järelevalve nõukogu jälgib pidevalt kasvu ning teisi arenguid, veendumaks et ettevõte võtab kasutusele õiged meetmed ning säilitab piisava kontrolli. PricewaterhouseCoopers teostab ettevõtte siseauditit; KPMG ettevõtte välist auditit. Bondora on reguleeritud nende riikide reguleerivate asutuste poolt, kus ta tegutseb, pakkudes nii veel täiendavat järelevalvet.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.