Uute toodete ja teenuste ebaedu

Risk

Kooskõlas ettevõtte strateegiaga võib Bondora Group arendada ja tuua turule uusi  tooteid ja teenuseid lisaks olemasolevatele. Siiski alati on risk, et Bondora Group kukub selliste toodete või teenuse arendamises läbi, või uued tooted/teenused ei saavuta populaarsust klientide seas. Bondora Group ei pruugi sihtgrupi vajadusi või soove piisavalt ette näha. Klientide vajadused või soovid võivad ajapikku muutuda, mistõttu mingid tooted ja teenused muutuvad vananenuks. Selliste toodete ja teenuste pealt võib Bondora Group’il olla keeruline tulu teenida; sellised tooted võivad luua märkimisväärseid kulusid. Lisaks võib uute finantstoodete või –teenuste turuletulek tuua Bondora Group’ile kaasa lisanduvad regulatsioonid või valitsusasutuste poolse lisanduva järelevalve. Kõik need tegurid võivad negatiivselt mõjutada Bondora Group’i äritegevust, rahalist seisundit, äritegevuse tulemusi või väljavaateid, või rahavooge.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group keskendub eelkõige tarbijalaenude pakkumisele. Potentsiaalsete riskide maandamiseks tuuakse turule uusi tooteid.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.