Finantsaruandlusega seonduvad riskid

Risk

Bondora Group koostab oma finantsaruandeid vastavalt IFRS’ile, kuid raamatupidamisstandardid võivad aja jooksul muutuda. Kui uued reeglid või tõlgendused tingivad finantsaruandluses muudatusi, siis see võib negatiivselt mõjutada äritegevuse tulemusi ning rahalist seisu, ning Bondora Group võib olla kohustatud korrigeerima oma mineviku majandustulemusi.

IFRS-ile vastavate finantsaruannete koostamine nõuab juhtkonnalt ning teistelt juhtimisega tegelevatelt liikmetelt hinnangute andmist ja oletuste tegemist varade ja kohustiste väärtuste kohta; tingimuslike varade ja kohustiste avalikustamist konsolideeritud finantsaruannete kuupäevadel; ning antud perioodide esitatud tulude ja kulude kohta. Samuti nõuab see neilt arvestusmeetodite rakendamist oma äranägemise järgi. Alati on risk, et sellised hinnangud, oletused või otsused ei peegelda täpselt tegelikku Bondora Group’i finantsolukorda.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group’i aruandlust auditeerib KPMG, PricewaterhouseCoopers on siseaudiitoriks.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.