Pahatahtliku tegevuse risk

Nõuded klientide vastu võivad muutuda kättesaamatuks pahatahtliku tegevuse tõttu. Sellest tulenevalt hindab Bondora igat pahatahtliku tegevuse liiki igakuiselt, et mõõta pahatahtliku tegevuse tekitatud kahjusid. Iga aruandeperioodi kohta arvutatakse pahatahtlikust kahjust tulenev puhaskahjum. Võrreldes ettevõtte tegevusmahtude kasvuga on Bondora pahatahtlikust tegevusest tulenevad kulutused viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Kuna Bondora plaanib laienemist ka tulevikus jätkata siis on risk, et pahatahtlikust tegevusest tulenevad kulutused jätkavad oma kasvu. Bondora jälgib pidevalt tegureid, mis võivad ettevõtte jaoks olulised olla, k.a tarbijakäitumist, üldisi majanduslikke tingimusi ning ettevõtte toodete turuhindasid ning seda, kuidas igaüks nendest teguritest võib mõjutada nõuete väärtusi. Kui Bondorale tekivad pahatahtlikust tegevusest tulenevad lisakulutused, võib see mõjutada negatiivselt Bondora äritegevust, rahalist seisundit, äritegevuse tulemusi või väljavaateid, või rahavooge.

Riski leevendamise meetmed

Bondora jälgib hoolikalt ostjatelt ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ning vaatab regulaarselt üle pahatahtliku tegevusega seonduva poliitika. Seda poliitikat vaatavad iga-aastaselt üle Bondora sise- ja välisaudiitorid.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.