Kuidas on Bondora investeeringud maksustatud eraisikule Eestis?

Tegime päringu Eesti Maksu -ja Tolliametisse, saamaks täpsemat informatsiooni Bondoras teenitud tulu deklareerimise kohta. Allpool on lühike kokkuvõte, kuidas investeeringud otselaenudesse on Eestis eraisiku (kehtib ainult Eesti residentidele) jaoks maksustatavad ning samm-sammulised juhised, kust leida asjassepuutuvaid andmeid meie platvormil.

Millist tüüpi eraisiku tulu on Eestis maksutatav?

Vastavalt Eesti Tulumaksuseaduse peatükile 3 - "Residendist Füüsilise isiku tulu maksustamine" ja §12 -"Residendist füüsilise isiku tulu", maksustatav tulu Eestis on sissetulek töö tegemiselt, sissetulek äritegevuselt, TULU FINANTSVARALT (§17), sissetulek üürilt ja autoritasudelt, kapitalitulu, pensionid ja stipendiumid, dividendid, kindlustushüvitised, maksed pensionifondidest ning juriidilise isiku sissetulek, kes asub madala maksumääraga piirkonnas. §17 "Tulu finantsvaralt" maks arvestatakse kõikide saadud intresside pealt, mis on saadud laenudest, liisingutest, ja teistest võlakohustustest, samuti väärtpaberitest ja deposiitidest, ühtlasi sellised sissetulekud, mis on arvutatud võlakohustustelt, kus esialgne võlakohustuse summa on suurenenud. Intressi alla kuuluvad ka rahalised väljamaksed, mis on tehtud lepinguliste investeerimisfondide arvel osakuomanikule, v.a alajaotuses 15 piiritletud maksed. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral makstavat viivitusintressi (viivist) intressina ei käsitata. Tutvu Tulumaksuseadusega lähemalt.

Kuidas on investeeringud otselaenudesse maksustatud eraisikutele Eestis?

Tulumaksumäär Eestis on 20%. Otselaenude investeeringute on kord aastas vaja deklareerida:

  • Teenitud intress (laenajatelt saadud intressimaksed)
  • Teenitud intress pankrotistunud laenudelt
  • Kapitalitulu järelturu tehingutelt (laenuosakute ostult ja müügilt teenitud kasum)

Bondora investori jaoks tähendab see kogu intressitulu deklareerimist (lehel Rahavood, veerg "Saadud intress - kokku"). See veerg sisaldab endas nii teenitud intressi (graafikujärgsetelt laenudelt) kui ka teenitud intresse pankrotistunud laenudelt. Edasi lugedes selgitame, kus ja kuidas leida Bondora kontolt endale vajalik informatsioon. Isegi kui teie netokasum on puhtalt virtuaalne ning strateegiaks on kogu tulu reinvesteerimine, ei ole see antud juhul oluline, sest teenitud intress tuleb teil ikkagi deklareerida. Kui te pole mingil põhjusel kalendriaasta jooksul teeninud mingit kasumit, näiteks kui laenaja kasutab maksepuhkust ning te pole intressimakseid saanud, siis pole teil deklareerimise kohustust . makse tuleb maksta ainult reaalselt saadud intressimaksetelt. Pidage meeles, et te ei saa kasutada Investeerimiskontot (§172) Bondoras investeerimiseks. Samuti ei saa te eraisikuna deklareerides kahjumit või tasusid teenitud intressidelt tasaarveldada ning maks on makstav kogu saadud intressidelt.

Kas kapitalitulu järelturu tehingutelt on samuti maksutatud?

Jah, teil on kohustus deklareerida kapitalitulu kasumlikelt järelturu müügitehingutelt. Illustreeriv näide: Oletame, et ostsite 5€ laenu ning müüsite selle juurdehindlusega 6€ eest, millelt teenitud kasum oli 1€ - see 1€ tuleb teil deklareerida järelturult saadud kapitalituluna.

Kust leida andmed intressimaksetelt teenitud sissetuleku kohta?

ARUANDED - Maksuaruanne (PDF)

Minge lehele Aruanded, valgie sobiv periood ning vajutage PDF ikooni nupule. Maksuaruanne genereeritakse teile mõne hetkega. Maksuaruandes on kõige olulisemad read "Graafikus laenudest saadud intress" ja "Pankrotistunud laenudest saadud intress". Kogu saadud intress on nende kahe väärtuse summa.

Kui soovite teada kogu teenitud kapitalitulu järelturu tehingutelt, tuleks vaadata ridasid "Järelturu ostutehingutelt saadud tulu", "Järelturu müügitehingutelt saadud tulu", "Järelturu ostutehingutelt kaotatud tulu" ja "Järelturu müügitehingutelt kaotatud tulu".

ARUANDED - Igakuine laenuportfelli ülevaade

Teiseks võimaluseks vajaliku informatsiooni leidmiseks on luua Aruanded lehel raport "Igakuine laenuportfelli ülevaade". Vajutage "loo uus raport", märkige linnuke "Igakuine laenuportfelli ülevaade" juurde ning valige sobiv periood. Olulised read on teie jaoks “Repaid Interest”, “Repaid Penalties”, “WriteOffInterest” and “DebtServicingCostInterest”.

Lõpetuseks pidage meeles, et Bondora ei paku maksu -,finants -ega juriidilist nõu. Kui teil on vastavatel teemadel küsimusi, siis soovitame teil vajadusel konsulteerida oma finants -või maksunõustajaga.

 

 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.