Kas netotootluse arvutust on võimalik täiendada?

Teoreetiliselt oleks võimalik asendada graafikujärgsete tuleviku põhiosamaksete summa nüüdisväärtus diskonteeritud tuleviku rahavoogude tegeliku summaga. Samas oleks sellise muudatuse jaoks tarvilik teha olulisel määral eeldusi portfellijäägi tuleviku rahavoogude ajastuse ja summade kohta. Vaja oleks hinnata, millal ja kui palju jooksvatest laenudest tagasimakseid tuleks ning samuti tuleks teha samu eeldusi võlgnevuses laenude kohta. Veel enam, neid rahavoogusid tuleks diskonteerida määraga, mis on võrdne täielikult tagasimakstud laenu tegeliku XIRR väärtusega või tuleks arvutusmudelis kasutada tuleviku maksekuupäevi ja maksesummasid granulaarselt.

Oleme näinud mõnede investorite puhul enda ehituatud riskiga kohandatud mudeleid, mis võtavad arvutusse lihtsalt laenude põhiosajäägi ning arvestavad sealt maha teatud osa võlgnevuses laenude väärtusest. Kuigi esmapilgul võib see näida mõistlikuna, siis tegelikult eiratakse sellise arvutuse puhul fakti, et jooksvate laenude jäägi pealt tehakse nii intressi kui ka põhiosa tagasimakseid, samuti taastatud laenude pealt. Sellist arvutusloogikat on võimalik rakendada investeeringute puhul, millel on väga madal tootlus (kus tuleviku intressimaksed on diskonteeritud nulliks või isegi negatiivseks), kuid mitte tarbijalaenude puhul, mis kannavad endaga riskiga kohandatud mõistlikke intressimäärasid. Teisisõnu juhul, kui võlgnevuses laene hinnatakse alla, tuleks samal ajal tootlike laenude nüüdisväärtust hinnata juurdehindlusega.

Kui Sul on huvi luua omale parem portfelli nüüdisväärtuse arvutamise mudel, siis soovitame kasutada ajalooliste maksete ja tuleviku rahavoogude kohta käivad raporteid, mis on kättesaadavad avalike või personaalsete raportite lehtedel. Laenude jäägi andmetest üksi ei piisa, et nende põhjal tootluse arvutuse mudelit luua.

Allpool lisatud fail annab näidismalli diskonteeritud tuleviku rahavoogude ning XIRR väärtuse arvutamise kohta erinevates ajapunktides üle kogu portfelli. Samuti sisaldab see kõiki neid andmeid, mida tegeliku tootluse arvutamiseks kasutatakse. Failis oleval vahelehel "Xirr Calculator Example" näidatud baasmudel sisaldab elemente, mida saab kasutada ka omaenda analüüside tegemisel. Kollasega märgitud väljade andmeid saab muuta ning märgistamata väljade andmed on fikseeritud (failis kasutatud näite puhul on tegemist 52 kuuse portfelliga). "Bondora XIRR-ga" seotud arvutused põhinevad samal loogikal, mis on hetkel Bondoras ka kasutusel, samas kui "Perfect XIRR" arvutused põhinevad täieliku informatsiooni kättesaadavuse olukorrale igal ajahetkel kogu portfelli tsükli jooksul.

 

 

Bondora XIRR arvutusmudel

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.