Kuidas Bondora minu raha kaitseb?

Raha, mida investorid ja laenuvõtjad Bondorasse kannavad, hoitakse eraldi kliendikontol. Kliendikontol hoitavalt rahalt ei maksta intressi. Pangandusteenuseid osutab meile SEB Bank, mis on üks Põhjamaade suurimaid panganduskontserne. Lisateavet SEB Bank'i krediidireitingu kohta leiate SEB kontserni kodulehelt.

Bondora kontole kantud raha on võimalik kasutada ainult kooskõlas kasutuslepingu tingimustega ja laenulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. Pangas hoitav summa on olemuselt nõue (panga vastu), mille Bondora on ostnud kliendi volitatud esindajana ning mida saab kasutada ainult Bondorale kliendi poolt antud volituste piires. Seega ei saa seda raha käsitleda Bondora pankrotivarana. Samuti ei saa seda raha välja nõuda täitevmenetluse raames ning see raha ei kajastu Bondora bilansis. Ülaltoodu tähendab, et raha oma Bondora kontole kandes ei anna te seda Bondora valdusse. Teile jäävad teie raha suhtes kõik vajalikud õigused, et saaksite selle Bondora rahalistesse raskustesse sattumise korral täies ulatuses välja nõuda.

Kõik Bondorale tehtud maksed kajastuvad teie kliendikonto laekumistena. Vahendite lisamisest või tagasimakse laekumisest teavitatakse teid e-kirja teel. Bondora peab arvet Bondora kontole ja Bondora kontolt tehtud maksete üle ning erinevate klientide vahel tehtud maksete üle ning säilitab kõiki neid makseid andmebaasis. Iga päev võrreldakse andmeid ja raamatupidamiskontosid ettevõttesiseselt ja -väliselt, et tagada nende täpsus.

Teil on õigus kanda raha Bondora kontolt oma nimel olevale kontole, mida olete kasutanud maksete tegemiseks Bondora kontole. Raha Bondora kontolt väljakandmist peate kinnitama kahekordse autentimisega. Meie raamatupidamismeeskond vaatab kõik raha Bondora kontolt väljavõtmise taotlused üle enne, kui need turvalise elektroonilise maksekorraldusena meie pangale edastatakse.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.