Soome majandus

Soome Vabariik on majanduslikult ja sotsiaalselt kõrgelt arenenud Põhjamaa riik. Soome peamisteks majanduskasvu stiimuliteks on olnud traditsioonilised tööstusharud nagu tselluloosi-, paberi ja masinatööstus ning 1990ndatel lisandunud IT ja telekommunikatsioon. Tööstuslik edu ning avaliku sektori laienemine aitasid kaasa teenindussektori kiirele arengule (äriteenused, jaekaubandus ning kinnisvaraga seotud tegevused).

Aastatel 2000-2008 oli Soome SKP kasv keskeltläbi 3,2%. Ülemaailmse majanduskriisi tulemusena langes see 2009. aastal 8,3%. Langusest väljatulemine võttis Soomel aega vaid 2 aastat. 2012 aastal oli Soomes taaskord majanduslik stagneerumine, mil SKP langes 1,4%. SKP jätkas oma langust järgmise kahel aasta vältel vastavalt 0,8% ning 0,7% [1]. Töötus tõusis samuti 7,7%-lt 9,4%-ni aastatel 2012-2015 [2].  Majanduslanguse põhjuste seas olid metsanduse, masinatööstuse ning tehnoloogia sektorite ebatõhusus koos riigi ülekoormatud eelarvega, mis varjutasid teenuste sektori jätkuvat kasvu.

2015 aastal hakkasid majanduslikud tingimused taas paranema koos 0,5% SKP kasvuga. 2016 aastaks ennustatakse SKP 0,9% kasvu [3] ning töötuse stabiliseerumist 9,3% tasemele. Bondora on Soomes tegutsenud alates 2013 aastast ning fakt, et ettevõte on keerulises majanduslikus keskkonnas hästi hakkama saanud näitab, et ettevõttel on head võimalused igasugusest tõusust kasu saada.

Soome valitsuse võlakirjad on Aaa reitinguga (Moody’s) kuigi reitinguagentuuride tuleviku väljavaated riigile on negatiivsed. See tähendab, et hetke reiting viitab tugevale ning teineteist vastastikku toetavale eelarve poliitikale ja institutsioonilisele tugevusele. Soomel on üks kõrgeimaid riigireitinguid, viidates eelarve konsolideerimise ja majandusuuenduste ulatuslikule poliitilisele pühendumusele. Lisaks tegeleb Soome valitsus oma bilansiliste probleemidega, kuid mis siiski pole nii suured kui teistel Aaa reitinguga riikidel. Kavandatavad konsolideerimismeetmed hõlmavad endas kulude kärpimist ning maksusüsteemide muutusi kui ka kulupõhise konkurentsivõime taastamise meetmeid ja kasvu toetust.

Maailmapanga hinnangul ületab Soome reiting Aaa-keskmist, peamiselt “valitsuse efektiivsuse” tõttu, mis kindlasti omab olulist mõju tulevastele väljakutsetele.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.