Riskijuhtimine Bondoras

Bondora Group riskijuhtimine põhineb “kolme kaitseliini” põhimõttel, mis määrab ära ettevõtte sisesed ülesanded ja kohustused.

Iga liini vastutusalaks on:

 • Riskide juhtimine ja kontroll (eesliini operatiivjuhtimine)
 • Riskide ja kontrolli jälgimine toetamaks juhtkonda. (juhtkonna poolt paika pandud riski, kontrolli ja täitmiskontrolli valdkond)
 • Juhtkonnale kindlustunde tagamine riskijuhtimise ja kontrollimise tõhususe osas (siseauditid)

Riskijuhtimise ülesandeid täidavad Bondora Group’i operatiivjuhtkonda kuuluvad isikud, kes on krediidiriski, tururiski, IT-turbe, operatsiooniriski ja –täitmiskontrolli spetsialistid. Konkreetsed riskijuhtimise kohustused delegeeritakse vastava osakonna juhtidele, kes annavad aru juhtkonnale. Riskijuhtimise üle teostab kontrolli järelevalve nõukogu kord kvartalis.

Riskijuhtimine koosneb erinevatest komponentidest, milleks on:

 • Operatsioonirisk
 • IT risk
 • Krediidirisk
 • Likviidsusrisk
 • Äri, strateegia ja maine risk
 • Regulatiivne risk
 • Intressimäära risk
 • Äritegevuse järjepidevus
Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.