Krediidirisk

Krediidirisk tähendab rahalist kahju, mis tuleneb vastaspoole või kliendi võimetusest täita oma lepingulisi kohustusi; ning krediidirisk võib tekkida seoses Bondora laenudega ja ettemaksetega laenuvõtjatele. Bondora laenupoliitika esitab laenamise juhendid, mis on vastavuses Bondora äristrateegia ning riskijuhtimise poliitikaga, mille eesmärgiks on tulu maksimeerimine ning, mis kindlustab regulatiivsete nõuete täitmise. Krediidiriski juht vastutab Bondora krediidiriski eest.

Krediidiriski üksuse hindamise ja hinnastamise meeskondade peamisteks ülesanneteks on: krediidiriski analüüs; statistiline analüüs ja tulemuskaartide ettevalmistamine; krediidihindamise ning otsuste tegemise süsteemide arendamine ja jälgimine. Bondora täiustab pidevalt oma krediidihindamise ja –väljastamise protsesse.

Laenude krediidiriski hinnatakse ennem laenu väljastamist mitmete näitajate alusel, nagu laenuvõtja krediidiajalugu ning sissetulekud (kuid mitte ainult). Näitajad on objektiivsed; need põhinevad statistilistel tõendusmaterjalidel ning need arvutatakse automaatselt. Krediidihindamise mudelid on kohandatud vastavalt konkreetse sotsiaalse laenuvõtja rühma kohta ning riigi nõuetele, mis võib kehtestada näiteks spetsiaalseid nõudeid laenuvõtja maksevõime kontrollile. Krediidihindamise mudeleid vaadatakse perioodiliselt üle ning vajadusel kohandatakse, et muutuvate turu ja kliendi rühma tendentsidega kaasas käia. Bondora on rakendanud riigipõhised võlgade sissenõudmisprotsessid, et laenude sissenõudmine oleks tõhus ja õigeaegne. Maksehäiretega laenuvõtjate tagasimaksete tegemist analüüsitakse regulaarselt; Bondora usub, et ettevõtte protseduurid on piisavad maksehäiretega laenuvõtjate krediidiriski tõhusaks jälgimiseks.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.