Õigusaktidega seonduvad riskid

Risk

Reguleerivad asutused on äärmiselt diskreetsed oma järelevalve- ja jõustamisalaste tegevuste läbi viimises, ja Bondora Group’i tegevust juhtiv reguleeriv struktuur on pidevalt arenev. Valitsused võivad nõuda uute seaduste kehtestamist, seaduslikke piiranguid või muuta nõudeid litsentsi saamiseks mis mõjutab Bondora Group’i poolt pakutavaid tooteid või teenuseid, nende pakkumise tingimusi ning tegevusega seonduva info avalikustamist ja aruandmist. Võidakse rakendada uusi seadusi, regulatiivseid piiranguid või litsentside väljastamise nõudeid, mis reguleerivad Bondora Capitali poolt pakutavaid teenuseid, või tõlgendatakse olemasolevaid tingimusi teisiti, mis võib mõjutada Bondora Group’i edasist tegutsemist. Sellised meetmed võivad mõjutada riskihindamise mudelite arendamist, takistada Bondora Group’i tegevuse laienemist või tuua endaga kaasa lisanduvaid kulutusi. Mõnikord võidakse otseselt piirata või keelata Bondora Group’i kõiki või mõningaid äritegevusi, muutes need mittekasulikuks ja/või ebapraktiliseks, et tegevust jätkata. Lisaks võib Bondora mõningatel juhtudel olla kohustatud intressid tagasi maksma ning teatud laenud taastumatuks kuulutama, mis võib kahjustada brändi ning väärtuslikke kliendisuhteid.

Mõned tarbijate survegrupid püüavad rangelt piirata või üldse elimineerida sellist tüüpi laenutooteid või teenuseid nagu Bondora Group pakub. Soomes kehtestati näiteks 2013. aastal intresside ülempiir. Riigid, kus Bondora tegutseb, on võtnud vastu seadusi ning võtavad ilmselt tulevikuski vastu uusi seadusi, mis võivad: seada piiranguid Bondora poolt määratud intressidele või tasudele; seada ülempiiri efektiivsele aastaintressimäärale, mis piiraks nõutavaid intressisummasid või tasusid; keelata või piirata laenude pikendamisi või muid lisasid, kus laenuvõtja nõustub maksma tasu õiguse eest maksta põhiosajääk hiljem tagasi koos lisatasudega; piirata intressisummasid või tasusid, mida makstakse laenude pikendamise või muude lisade eest; nõuda Bondoralt pikendatud maksegraafikuid; lubada ainult minimaalseid tasusid laenu ettemaksudelt; nõuda muudatusi väljastamis- või sissenõudmispraktikates; nõuda lühiajalistelt laenuandjatelt tagatisega kindlustamist; või nõuda laenuandjatel esitada raporteid tarbijalaenude andmise kohta andmebaasidesse, mis jälgivad või piiravad tarbijalaenude andmist või mis rakendavad “maha jahtumise” ajavahemikke ühe laenu tagasimaksmise ja uue laenu väljaandmise vahel. Bondoral Group’i võivad mõjutada ka sellised seadused ja piirangud, mis on seotud automaatsete makselahenduste teostamisega või klientide otsekorraldustehingute töötlemisega. Kõik eelmainitu võib takistada Bondora Group’i äritegevuste läbiviimist ning laiendamist, või sundida olemasolevad tegevused ümber paigutama, millel võib olla kahjulik mõju ettevõttele, rahalisele seisundile, äritegevuse tulemustele või selle väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group jälgib pidevalt õigusloome- ja poliitikaalaseid muudatusi Eestis, Soomes, Hispaanias ning püüab tagada oma parimate teadmiste ja oskustega nende riikide seaduste ja regulatsioonidega vastavuses olemise.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.