Privaatsuse, andmekaitse jm regulatiivsed muutused

Risk

Bondora Group’i tegevus on mõjutatud erinevate regulatsioonide poolt, mis puudutavad kasutajate privaatsusega seotud küsimusi, andmekaitset, reklaamimist, turundust, avalikustamist, turustamist, elektroonilisi lepinguid, tarbijakaitset ja sidusmakseteenuseid. Uute toodete turule toomine või tegevuse laiendamine võib Bondora Group’ile tuua lisaks kohalduvaid seadusi ja regulatsioone. Seaduste ja regulatsioonide rakendamine ja tõlgendamine on sageli ebaselged, eriti veel selles uues ja pidevalt arenevas tööstusharus kus Bondora Group tegutseb; Riigiti või olenevalt varasematest praktikatest võib neid erinevalt tõlgendada ja rakendada Mitu ettepanekut mis võivad märkimisväärselt Bondora Group’i äritegevust mõjutada, on hetkel menetluses. Näiteks Euroopa Komisjon arutab hetkel andmekaitse regulatsiooni, mis võib ettevõtetele, kes töötlevad isikuandmeid, kaasa tuua nõudeid mis on (i) hetkel Euroopa Liidus kehtivatest erinevad ning (ii) kehtestavad märgatavaid vastumeetmeid nende mittejärgimise eest. Hetkel kehtivatele ja tulevastele seadustele ja regulatsioonidele vastamine võib olla kulukas ja takistada uute toodete arendamist; luua negatiivset üldsuse hoiakut; tõsta tegutsemiskulusid; nõuda märkimisväärselt juhtkonna aega ja tähelepanu; tekitada ettevõttele järelpärimisi või juurdlusi; nõutele vastamisi või abinõudeid, k.a äripraktika muutmist või trahvide tasumist. See kõik võib omada negatiivset mõju Bondora Group’i äritegevusele, rahalisele seisundile, äritegevuse tulemustele või selle väljavaadetele, või rahavoogudele.

Vaatamata sellele, et Bondora Group koolitab pidevalt oma töötajaid rakenduvate seaduste ja regulatsioonide osas, mis puudutavad privaatsust, andmekaitset jm teemasid, ei saa kunagi olla täiesti kindel, et töötajad vastaksid alati kõigile nendele seadustele ja regulatsioonidele. If Kui Bondora Group ei peaks tulevikus suutma seadusi järgida, kaasneksid sellega trahvid, mis kahjustaksid ettevõtte mainet ja omaksid negatiivset mõju äritegevusele, rahanduslikule seisundile, äritegevuse tulemustele või väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group jälgib pidevalt õigusloome- ja poliitikaalaseid muudatusi Eestis, Soomes ja  Hispaanias ning püüab tagada oma meeskonna teadmiste vastavuse nende seaduste ja regulatsioonidega.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.