Rahapesu tõkestamise seaduse mittejärgmine

Risk

Bondora Group allub rahapesu tõkestamise seadusele ning sellega seonduvatele kohustustele erinevates riikides. Bondora Group järgib rahapesu tõkestamise poliitikat ja protseduure kõigis nendes riikides, kus ta teguteb. Küll aga ei pruugi selle poliitika järgimine õigusrikkumist ära hoida. Enamik riikides, kus Bondora Group tegutseb, toetub Bondora ennem kliendile konto avamist,  eelnevalt kliendi panga poolt teostatud rahapesu tõkestamise kontrollile. Juhul kui Bondora Group või ettevõtte kliendi pangad ei vasta rahapesu tõkestamise seaduse tingimustele, võib Bondora Group saada tsiviil- ja kriminaalkaristused. Igasugused rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad trahvid, parandusmeetmed või juurdlused reguleerivate asutuste poolt võivad kahjustada Bondora Group’i mainet avaldada negatiivset mõju äritegevusele, rahanduslikule seisundile, äritegevuse tulemustele või väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Bondora jälgib aktiivselt rahapesu tõkestamise seaduse õigusaktide ja poliitika arengut ning “tunne oma klienti” tingimusi.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.