Kolmanda osapoole teenusepakkujatest sõltumine

Risk

Bondora teeb koostööd tarbijakrediidi agentuuridega ja kasutab avalikke andmeallikaid, et identifitseerida ja hinnata potentsiaalsete laenuvõtjate maksevõimet. Lisaks tuvastatakse iga laenutaotlus ühe või mitme krediidiasutuste kaudu. Kui sellele infole ligipääs peaks olema mingiks perioodiks piiratud või takistatud, või kui sellele infole ligipääsemiseks makstavad tasud peaksid märkimisväärselt tõusma, siis automaatset kliendituvastus ja krediidiskoori kontrolli ei saa lõpule viia ning taotluste töötlemine ja laenude väljaandmine on piiratud.

Bondora tellib IT teenuseid väljastpoolt sisse, nagu näiteks veebimajutust või tehnilist tuge. Täpsemalt detailid on välja toodud artiklis “IT risk”.

Kolmandatelt osapooltelt saadud krediidi- või muu info laenuvõtjate kohta ei pruugi olla täpne või piisavalt hästi kirjeldada laenuvõtja maksevõimet, mis võib põhjustada ebatäpset hinnastamist.

Lisaks tellib Bondora laenudele, mis on seitse päeva oma maksetähtaja ületanud, sissenõudmisteenust ettevõttevälistelt teenusepakkujatelt sisse. Olulise partneri kaotamine, kes tegeleb laenude sissenõudmisega või laenude sissenõudmisega tegeleva ettevõtte ebaõnnestumine võivad takistada Bondora Group’il halvaks läinud laenu tagasi saada. Alati on ka risk, et Bondora Group ei suuda asendada sissenõudmisteenust pakkuvat firmat õigeaegselt või soodsatel tingimustel.

Riski leevendamise meetmed

Igasugune ärisuhte katkemine kohaliku tarbijakrediidi agentuuri, IT-teenuse pakkuja, laenusid sissenõudva agentuuri või muu ettevõttevälise teenusepakkujaga võib negatiivselt mõjutada Bondora Group’i äritegevust, rahalist seisundit, äritegevuse tulemusi ja väljavaateid, või rahavooge. Bondora Group teeb koostööd erinevate teenuseid pakkuvate ettevõtetega ning püüab iga olulise teenuse jaoks varuplaani omada. Teenuste sisseostuga seotud riskide maandamiseks on Bondora võtnud kasutusele teenuste väljastpoolt tellimisele rakenduva töösisekorra.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.