Ebapiisava rahastamisega seotud risk

Risk

Bondora Group’i laenumahtude kasv sõltub suuresti ettevõtte võimekusest omandada küllaldast rahastust erinevatest allikatest, milleks võivad olla  institutsionaalsed investorid, väikeinvestorid või pangad. Võimalik, et need finantseerimisallikaid (i) ei ole enam tulevikus kättesaadavad; (ii) ei paku nii piisaval tasemel rahastust kui Bondora Group’il tarvis on; (iii) on liiga kallid või ebasobivate tingimustega. Euroopa ning rahvusvahelised laenuturud võivad kogeda kõrgendatud volatiilsust ja tõsiseid likviidsusprobleeme, mis on tingitud 2008. aasta ülemaailmsest majanduskriisist, koos globaalse majanduse langusega ja Euroopa riigivõla kriisiga. Need ja teised sündmused on mõjutanud märkimisväärselt globaalset finantssüsteemi ja kapitaliturge, ning muutnud rahastusallikate mitmekesistamise Bondora Group’i jaoks üleliigselt kalliks. Suurenenud kulud ja rahastusallikate keerukam mitmekesistamine võib mõjutada Bondora Group’i võimekust finantseerida laenumahtude kasvu, mis võib kahjustada ettevõtte äritegevust, rahalist seisundit, äritegevuse tulemusi ja väljavaateid, või rahavooge.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group ei sõltu hetkel institutsionaalsetest investoritest, kelle tegevused võiksid tõsta rahastamise volatiilsust. Capital’il on suur väikeinvestorite baas, koosnedes üle 15 500 kliendi. Lai ja geograafiliselt mitmekesine investorite baas võimaldab Capital’il hoida finantseerimistaset, mis toetab kasumliku tegevuse jätkamist.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.