Brändi maine risk

Risk

Bondora Group’i võimekus uusi kliente ligi meelitada ning olemasolevaid kliente säilitada sõltub osaliselt brändi tuntusest ja mainest. Bondora Group’i mainet ja brändi võivad kahjustada uute või olemasolevate teenustega seonduvad probleemid, nagu näiteks tehnilised küsimused, muutused traditsioonilises tootepakkumises, rahalised raskused või muu. Kahju mainele ja brändile võib negatiivselt mõjutada Bondora Group’i äritegevust, rahalist seisundit, äritegevuse tulemusi või väljavaateid, või rahavooge.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group’i 2009. aastast saati saavutatud edu tuleneb arendatud strateegiatest, mille eesmärgiks on parendada ettevõtte mainet ning leevendada sellega seonduvat riski. Strateegiad pööravad tähelepanu maine riskiga seonduvatele olulistele aspektidele ning varajaste ohumärkide tuvastamisele. Bondora Group väldib situatsioone, mis võivad tekitada maine riski.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.