Küberturvalisuse risk

Risk

Bondora Groupi äritegevus hõlmab tarbijate salastatud informatsiooni talletamist ning edastamist; turvarikkumised võivad põhjustada informatsiooni kadu või kuritarvitamist, kohtuvaidlusi ning potentsiaalset vastutust. Bondora Group sõltub suuresti oma veebisaitide ja süsteemide kindlast toimimisest ning internetist. Kuigi Bondora Group’il ei ole ette tulnud küber atakke või turvarikkumisi, on seda juhtunud teistel ettevõtetel, millest mõned on olnud tahtlikud rünnakud. Rünnakud võivad toimuda nii Bondora Group’i kui ka tema klientide vastu (või mõlemat). Vaatamata sellele, et Bondora Group paigutab ressursse oma süsteemide ning protsesside säilitamisse ning pidevasse uuendamisse, mis on loodud ettevõtte arvutisüsteemide, tarkvara, protsesside, jt tehnoloogiliste varade ja konfidentsiaalsuse turvalisuse kaitsmiseks, on alati risk, et need turvalisusmeetmed ei paku täielikku kaitset.

Turvarikkumised kahjustavad klientide/tarnijate arvamust Bondora Group’i turvameetmete tõhususest ning võivad põhjustada klientide või tarnijate kadu (või mõlemat). Tegelikud või oodatavad rünnakud võivad tuua Bondora Group’ile suurenenud kulutusi, k.a neid mis on seotud lisapersonali, tehnoloogia, ekspertide ja konsultantide kasutuselevõtuga ning töötajaskonna koolitamisega.

Bondora Group’i süsteemiturvalisusest mööda hiilimine võib kahjustada tõsiselt ettevõtte äritegevust, tuues endaga kaasa tegevuskatkestusi; Bondora Group’i konfidentsiaalse või klientide kohta käiva informatsiooni seadusevastase omastamise; klientide või asjaosaliste arvutisüsteemide kahjustumise. See võib viia privaatsusest ja teistest seadustest üleastumise, rahalise kahju, klientide rahulolematuse ja kohtuasjadeni ning kahjustada Bondora Group’i mainet.

Enamik Bondora Group’i laenutaotlejatest esitavad oma isikliku informatsiooni, k.a pangakonto informatsiooni. Bondora kasutab litsentseeritud krüpteerimis- ja autentimistehnoloogiat, et kaitsta konfidentsiaalse informatsiooni edastamist, k.a kliendi pangakonto kohta käivat ja muud isiklikku infot. Arvuti võimekuse edenemisel, uued avastused krüptograafia valdkonnas, või muud arengud võimaldavad Bondora Group’il tehinguandmeid kaitsta. Andmete rikkumisi võib esineda ka mittetehniliste probleemide tõttu.

Need sündmused võivad viia tulude languseni ning mõjutada negatiivselt Bondora Group’i äritegevust, rahalist seisundit, äritegevuse tulemusi või väljavaateid, või rahavooge.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group värbab juhtivaid infotehnoloogiatöötajaid, kellel on kogemusi kõrgelt turvatud süsteemide arendamises. Bondora Group järgib valdkonna parimaid praktikaid ning kasutab tipp finantsasutustega sarnaseid küberkaitse põhimõtteid. Bondora Group kasutab sisse tungimise testimises küberkaitse eksperte. IT audit on iga-aastase KPMG poolt läbi viidud välise auditi lahutamatu osa.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.