Krediidimudeli usaldusväärsus

Risk

Bondora hindab laenuvõtja riskireitingut laenutaotluse töötlemise käigus. See reiting põhineb erinevatel teguritel, nagu näiteks krediidiinfo agentuuride poolt pakutaval krediidiinfol; avalike registrite infol (nt pankroti, pandi või kohtuotsuste infol); ning laenuvõtjate endi poolt pakutud infol, mille tõestust Bondora kontrollib. Krediidiinfo agentuuride poolsed andmed pakuvad maksehäirete ja aadresside kohta käivat informatsiooni. Krediidiinfo agentuuride poolsed andmed ning laenuvõtjate poolt esitatud informatsioon võib olla aegunud, mittetäielik või ebatäpne. Sellisel juhul ei peegelda Bondora poolt määratud laenuvõtja riskireiting tema tegelikku maksevõimet. Bondora püüab kontrollida suure osa laenuvõtjate poolt pakutud informatsiooni paikapidavust, aga see ei pruugi alati võimalik olla või see võib olla ebatäpne või mittetäielik. Lisaks on võimalik, et pärast krediidiinfo kättesaamist võidakse jääda eelnevalt võetud laenu võlgu või sattuda ebasoodsasse rahalisse või elulisse sündmusesse.

Bondora riskireitingu liigitused on mõeldud olema vaid informatiivsed ning peegeldama Bondora nägemust laenuvõtja maksevõimest. Bondora võib igal ajal uuendada laenuvõtja kohta käivat informatsiooni või riskireitingut, kuid Bondora ei ole selleks kohustatud. Selle tagajärjel võib investor investeerida otseselt või kaudselt Bondora platvormi poolt väljastatud laenu, milles on laenuvõtja kohta käiv ebatäpne krediidiinfo. Lisaks ei pruugi laenu intressimäär peegeldada täpselt selle laenu riskiprofiili, mis võib viia investorile madalama tootlikkuseni, kui oli selle krediidiriski puhul oodatud. Niisiis võib investori poolne sissetulek olla madalam või raskemini ennustatavam, kui algselt laenult oodatud oli.

Riski leevendamise meetmed

Bondora on Eestis, Soomes ja Hispaanias tegutsemise vältel väljastanud üle 70 miljoni euro väärtuses tarbimislaene. Selle protsessi käigus on Bondora töödelnud üle 1 miljardi laenutaotluse ning analüüsinud potentsiaalsete klientide kohta käivaid andmeid. See kõik on pakkunud Bondorale märkimisväärselt suurt mahtu andmeid mida on kasutatud krediidimudelite loomiseks ja efektiivsemaks tegemiseks.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.