Pettuste risk

Risk

Bondorat ohustab petturliku tegevuse risk. Ettevõtte ressursid, tehnoloogiad ja pettuste ennetamise vahendid ei pruugi olla piisavad pettuse täpseks tuvastamiseks või ära hoidmiseks. Petturlike tegevuste märkimisväärne kasv või pettustest tuleneva vara mahakandmiste arv võib negatiivselt mõjutada Bondora äritegevuse tulemusi. Pettuste kasv võib viia regulatiivse sekkumiseni, mis võib negatiivselt mõjutada ettevõtte äritegevuse tulemusi, brändi väärtust ja mainet. 

Riski leevendamise meetmed

Bondora rakendab arenenud vahendeid pettuste ennetamiseks. Need kasutavad elektroonilistest allikatest ja rahvastikuregistrist saadud informatsiooni ja võrdlevad neid klientide poolt pakutud informatsiooniga, et kontrollida nende andmete tõesust.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.