Võla tagasi saamisega seotud risk

Risk

Erinevad majandustrendid ja potentsiaalsed muutused seadusandluses võivad suurendada selliste tarbijate arvu, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetusmenetlusi. Sellises olukorras müüakse maha isiklikud varad, et võlausaldajatele tagasi maksta; Bondora poolt väljastatud laenud on tagatiseta ning Bondora tihtipeale ei saa seesugustelt laenudelt sissenõudmist teostada. Bondora võimekus edukalt laenusid sisse nõuda võib väheneda kui maksejõuetusmenetlused suurenevad või kui tulevad muutused maksejõuetusseadustes, regulatsioonides, praktikates või protseduurides, mis võivad negatiivselt mõjutada ettevõtte äritegevust, rahalist seisu, äritegevuse tulemusi või väljavaateid, või rahavooge.

Riski leevendamise meetmed

Bondora on äärmiselt teadlik Eesti, Soome ja Hispaania maksejõuetuse protseduuridest ning nõuetest; ettevõte rakendab asjakohaseid meetmeid, et olla kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega vastavuses.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.